Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Röster från Baba

Projektet drivs av: Stockholms Stadsmission

Beskrivning av projektet

Projektet vänder sig till barn och unga som kommit ensamma till Sverige, som står utanför samhällets insatser av olika anledningar och därmed befinner sig i svår utsatthet.

Syftet är att förbättra möjligheterna för målgruppen att få en trygg varaktig lösning på sin situation, att de ska vara delaktiga i processen och att deras röster ska bli hörda. Målet är att ta fram en modell för hur man kan arbeta stärkande med målgruppen utifrån deras olika situationer.

Ungdomarna ska dokumentera och sprida sina egna berättelser och få bättre kännedom om mänskliga rättigheter, asylprocessen och lagstiftningen. Parallellt samlas erfarenheterna och arbetssättet i en handbok.

Efter projektet fortsätter Stockholms Stadsmission att erbjuda stöd till målgruppen enligt den modell som tagits fram i projektet och handboken sprids till andra relevanta aktörer.

Efter projektet

Projektet ledde till att en stödverksamhet för målgruppen byggts upp inom Stadsmissionen (Baba). De erbjuder stöd till målgruppen att organisera sig själva genom referensgrupper och arbetsgrupper. De kan använda Babas lokaler. De fortsätter ge juridisk rådgivning. Bland annat genom att använda det material och metoder som tagits fram i projektet (som förklarar asylprocessen, rättigheter och skyldigheter).

Medarbetare kommer fortsätta föra ut målgruppens berättelser till myndigheter och organisationer. Skapande verkstad har blivit en del av Babas gruppaktiviteter.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i september 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i september 2020.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2021-05-21.