Till innehållet

AKTIV FRITID - för barn och ungdom med Språkstörning

Projektet drevs av: Riksförbundet för döva hörselskadade och språkstörda barn (DHB) Örebro

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att underlätta och möjliggöra för barn och unga med språkstörning att på sina villkor kunna ta del av sin hemorts fritidsutbud inom kultur och idrott. Sprida information om Språkstörning till deltagande parter. www.dhb.se

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2011 och avslutades i december 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2011 och avslutades i december 2014.

Kontakt

Ort
Örebro

Liknande projekt

  • Dövas Kulturarv

    Projektet ska samla in berättelser från personer med hörselnedsättning som levt och studerat i Örebro under 1900-talet. Materialet sätts sedan…

  • Nya vägar - trafikkunskap för alla

    Projektet ska bedrivas i mycket nära samverkan med Kumla funktionshindrades motorklubb (KFMK). Syftet är att personer med funktionsnedsättning ska…

  • Vem har rätt att kalla sig konstnär

    Projektet ökar förutsättningarna för unga konstnärer med funktionsnedsättning att bli delaktiga i det ordinarie kulturlivet.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.