Till innehållet

AKTIV FRITID - för barn och ungdom med Språkstörning

Projektet drivs av: Riksförbundet för döva hörselskadade och språkstörda barn (DHB) Örebro

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att underlätta och möjliggöra för barn och unga med språkstörning att på sina villkor kunna ta del av sin hemorts fritidsutbud inom kultur och idrott. Sprida information om Språkstörning till deltagande parter. www.dhb.se

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2011 och avslutades i december 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2011 och avslutades i december 2014.

Kontakt

Ort
Örebro

Liknande projekt

  • Bubblis

    Bubblis ska vara en attraktiv och tillgänglighetsanpassad mötesplats för människor med olika diagnoser och funktionsnedsättningar.

  • Dövas Kulturarv

    Projektet ska samla in berättelser från personer med hörselnedsättning som levt och studerat i Örebro under 1900-talet. Materialet sätts sedan…

  • Inspelet - ett utvecklingsprojekt för tillgänglig idrott i Örebro län

    Projektet Inspelet riktar sig till barn och unga med funktionsnedsättning. Man vet att funktionsnedsatta har den sämsta folkhälsan och har mycket…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.