Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Aktiva studenter

Projektet drivs av: Sveriges Akademiska Idrottsförbund

Beskrivning av projektet

Aktiva studenter erbjuder fysiskt inaktiva studenter att delta i kom-igång-grupper. Till 100 platser fanns över 300 sökande studenter första året. Deltagarna uppger att de tack vare projektet får en fantastisk möjlighet att förändra sin livsstil.

Aktiva studenter på fem orter Under hösten 2010 startade fem studentidrottsföreningar - KTH-hallen IF, Linköpings Studenters IF, Stockholms Studenters IF, Studentidrotten i Luleå och Västerås studenters IF projektet Aktiva studenter.  På alla fem orter har fysiskt inaktiva studenter deltagit i kom-igång-grupper och till 100 platser fanns över 300 sökande studenter . Deltagarna har uppgett att de tack vare projektet fått en fantastisk möjlighet att förändra sin livsstil.

Lokala förutsättningar får styra

Det finns ett par gemensamma nämnare för alla orter: - kom-igång-grupperna ska pågå under minst 3 månader
- fysisk aktivitet i grupp ska erbjudas minst två gånger/vecka i början för att i slutet av projekttiden övergå till en gång/vecka med eget ansvar för ytterligare en gång/vecka
- aktiviteterna som erbjuds ska ingå i föreningens ordinarie utbud och vara lättillgängliga
- ett par föreläsningar kring hälsa och livsstil ska erbjudas

Särskilda satsningar kommer att ske lokalt som t ex. KTH kommer att satsa på att få fler killar med utländsk bakgrund, SSIF och VSIF kommer särskild att satsa på de övervikiga studenterna.

Vi utbildar alla projektledare i metoden motiverande samtal, som visat sig ha god effekt kring beteendeförändringar när det gäller fysisk aktivitet.

Projektet finansieras med stöd från Allmänna Arvsfonden och Idrottslyftet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2010 och avslutades i mars 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2010 och avslutades i mars 2013.

Kontakt

Ort
Uppsala
Sidan uppdaterades 2020-06-03.