Till innehållet

Åldras och må bra

Projektet drevs av: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Beskrivning av projektet

I projektet ska utveckla och systematisera metoder och arbetssätt i syfte att stärka äldre personers psykiska hälsa, motverka stigmatisering och bidra till öppenhet kring psykisk ohälsa bland äldre.

I projektet Åldras och må bra ska NSPH tillsammans med samarbetande organisationer utveckla och systematisera metoder och arbetssätt i syfte att stärka äldre personers psykiska hälsa, motverka stigmatisering och bidra till öppenhet kring psykisk ohälsa bland äldre. Projektet ska bedriva uppsökande arbete för att motivera äldre personer att medverka i samtal om psykiska hälsa. Forum för äldre ska skapas där de kan uppleva gemenskap, göra sin röst hörd och bli mer delaktiga i utformningen av vård och omsorg. Genom att uppmuntra målgruppen att själva formulera sina behov, till exempel genom brukarrevisioner och dialogmöten, vill projektet skapa underlag för hur samhällets stöd kan utvecklas för äldre med psykisk ohälsa. Projektet kommer att börja arbetet i Sörmland och man kommer att samarbeta med lokala brukarföreningar, pensionärsföreningar, studieförbund, vården och kommunal omsorg.

Efter projektet

Projektet ledde till ökad kunskap om äldres psykiska hälsa hos personal inom vård och omsorg, tjänstemän och beslutsfattare samt hos målgruppen själv. Resultaten finns presenterade i rapporten "Se mig hela livet!", i fakta- och arbetsboken "Strategier för att åldras och må bra", i filmserien "Två generationer pratar om psykisk ohälsa", i samtalsövningar med tillhörande material, i en inspelad introduktionskurs om åldrande och psykisk ohälsa samt i ett färdigt föreläsningskoncept. Vidare finns slutkonferensen inspelad.

Verksamheten lever vidare och sprids inom ramen för NSPH:s och Hjärnkolls samt Region Sörmlands och de sörmländska kommunernas ordinarie verksamheter.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i november 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i november 2021.

Kontakt

E-post
Ort
Johanneshov

Liknande projekt

  • Äldrelyftet - åldras och må bra med ADHD

    Projektet "Äldrelyftet - åldras och må bra med ADHD" ska utveckla och sprida metoder och redskap för ökad delaktighet och inflytande i samhället för…

  • Tillsammans för psykisk hälsa - Seniorer

    I projektet "Tillsammans för psykisk hälsa – seniorer" samverkar folkbildningen, ideella aktörer, kommun och region i syfte att minska den psykiska…

  • Vuxensyskon

    Vuxensyskon är ett anhörigprojekt med syftet att lyfta behov och frågeställningar hos vuxna personer som har syskon med funktionsnedsättning.

Sidan uppdaterades 2023-03-03.