Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Åldras och må bra

Projektet drivs av: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Beskrivning av projektet

I projektet ska utveckla och systematisera metoder och arbetssätt i syfte att stärka äldre personers psykiska hälsa, motverka stigmatisering och bidra till öppenhet kring psykisk ohälsa bland äldre.

I projektet Åldras och må bra ska NSPH tillsammans med samarbetande organisationer utveckla och systematisera metoder och arbetssätt i syfte att stärka äldre personers psykiska hälsa, motverka stigmatisering och bidra till öppenhet kring psykisk ohälsa bland äldre. Projektet ska bedriva uppsökande arbete för att motivera äldre personer att medverka i samtal om psykiska hälsa. Forum för äldre ska skapas där de kan uppleva gemenskap, göra sin röst hörd och bli mer delaktiga i utformningen av vård och omsorg. Genom att uppmuntra målgruppen att själva formulera sina behov, till exempel genom brukarrevisioner och dialogmöten, vill projektet skapa underlag för hur samhällets stöd kan utvecklas för äldre med psykisk ohälsa. Projektet kommer att börja arbetet i Sörmland och man kommer att samarbeta med lokala brukarföreningar, pensionärsföreningar, studieförbund, vården och kommunal omsorg.

Erfarenheter från Sörmland, liksom informations- och metodmaterial ska sedan spridas i landet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i november 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i november 2021.

Kontakt

Ort
Johanneshov
Sidan uppdaterades 2020-06-02.