Till innehållet

Äldreprojektet (Äldre hivpositivas livssituation)

Projektet drivs av: Hiv-Sverige

Beskrivning av projektet

Hiv-Sverige ska tillsammans med lokala medlemsföreningar och offentliga aktörer synliggöra och förbättra äldre hivpositivas livssituation i Sverige.

Projektet ska bjuda in deltagare från hela landet. Deltagarna delas upp i fyra LAG. De olika LAG:en ska arbeta med frågor som rör delaktighet, psykisk hälsa/ohälsa, gemenskap och stärkande fritidsaktiviteter för målgruppen. Ett kunskapsunderlag om äldres hivpositivas situation i Sverige, handlingsplaner och kompetensförstärkning ska bland annat utvecklas under projekt tiden.

Andra målgrupper som berörs av projektet är personal i vård och äldreomsorg, målgruppens intresseorganisationer samt politiker och tjänstemän inom stat, kommun och landsting.

Efter projektet

Deltagarna i projektets olika LAG fortsätter att träffas. Den framtagna boken, e-boken "Leva livet – Att åldras med hiv" sprids och finns tillgänglig på en egen hemsida, www.leva-livet.se. Där finns också mer att läsa och arbetsmaterial till boken.

Boken har blivit mycket uppskattad och används bland annat på infektionskliniker och av andra hiv-organisationer.

Projektet har resulterat i att samarbetspartnerna har blivit bättre på att inkludera och uppmärksamma hiv och åldrande. Ett exempel är Socialstyrelsen som inkluderar ett avsnitt av hiv och åldrande, som Äldreprojektet har bidragit med, i sin Lägesrapport för 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i januari 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i januari 2019.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-12-18.