Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Äldreprojektet (Äldre hivpositivas livssituation)

Projektet drivs av: Hiv-Sverige

Beskrivning av projektet

Hiv-Sverige ska tillsammans med lokala medlemsföreningar och offentliga aktörer synliggöra och förbättra äldre hivpositivas livssituation i Sverige.

Projektet ska bjuda in deltagare från hela landet. Deltagarna delas upp i fyra LAG. De olika LAG:en ska arbeta med frågor som rör delaktighet, psykisk hälsa/ohälsa, gemenskap och stärkande fritidsaktiviteter för målgruppen. Ett kunskapsunderlag om äldres hivpositivas situation i Sverige, handlingsplaner och kompetensförstärkning ska bland annat utvecklas under projekt tiden.

Andra målgrupper som berörs av projektet är personal i vård och äldreomsorg, målgruppens intresseorganisationer samt politiker och tjänstemän inom stat, kommun och landsting.

Efter projektet

Deltagarna i projektets olika LAG fortsätter att träffas. Den framtagna boken, e-boken "Leva livet – Att åldras med hiv" sprids och finns tillgänglig på en egen hemsida, www.leva-livet.se. Där finns också mer att läsa och arbetsmaterial till boken.

Boken har blivit mycket uppskattad och används bland annat på infektionskliniker och av andra hiv-organisationer.

Projektet har resulterat i att samarbetspartnerna har blivit bättre på att inkludera och uppmärksamma hiv och åldrande. Ett exempel är Socialstyrelsen som inkluderar ett avsnitt av hiv och åldrande, som Äldreprojektet har bidragit med, i sin Lägesrapport för 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i januari 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i januari 2019.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-12-18.