Till innehållet

Äldreprojektet (Äldre hivpositivas livssituation)

Projektet drivs av: Hiv-Sverige

Beskrivning av projektet

Hiv-Sverige ska tillsammans med lokala medlemsföreningar och offentliga aktörer synliggöra och förbättra äldre hivpositivas livssituation i Sverige.

Projektet ska bjuda in deltagare från hela landet. Deltagarna delas upp i fyra LAG. De olika LAG:en ska arbeta med frågor som rör delaktighet, psykisk hälsa/ohälsa, gemenskap och stärkande fritidsaktiviteter för målgruppen. Ett kunskapsunderlag om äldres hivpositivas situation i Sverige, handlingsplaner och kompetensförstärkning ska bland annat utvecklas under projekt tiden.

Andra målgrupper som berörs av projektet är personal i vård och äldreomsorg, målgruppens intresseorganisationer samt politiker och tjänstemän inom stat, kommun och landsting.

Efter projektet

Deltagarna i projektets olika LAG fortsätter att träffas. Den framtagna boken, e-boken "Leva livet – Att åldras med hiv" sprids och finns tillgänglig på en egen hemsida, www.leva-livet.se. Där finns också mer att läsa och arbetsmaterial till boken.

Boken har blivit mycket uppskattad och används bland annat på infektionskliniker och av andra hiv-organisationer.

Projektet har resulterat i att samarbetspartnerna har blivit bättre på att inkludera och uppmärksamma hiv och åldrande. Ett exempel är Socialstyrelsen som inkluderar ett avsnitt av hiv och åldrande, som Äldreprojektet har bidragit med, i sin Lägesrapport för 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i januari 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i januari 2019.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • 3P Positive Pregnancy Peers

    Genom projektet 3P (Positive Pregnancy Peers) ska Posithiva Gruppen tillsammans med samarbetspartner utveckla och etablera en rikstäckande…

  • AutismEd - En central plats för att hitta, skapa och nå ut med mobil mikroutbildning

    Syftet med projektet är att skapa nya möjligheter för personer inom autismspektrat att vidareutbilda sig utifrån sina egna förutsättningar och bli…

  • Baby It's Cold Outside

    Syftet med projektet är att den dagliga verksamheten Medis 5 tillsammans med andra dagliga verksamheter, funktionshindersorganisationer samt…

Sidan uppdaterades 2020-12-18.