Till innehållet

Peer Support

Projektet drivs av: Svenska Röda Korset

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att fler ska få stöd och motivation att fullfölja sin traumabehandling, känna egenmakt och framtidshopp. Målgruppen är personer med migrationsbakgrund som drabbas av psykisk ohälsa till följd av tortyr, krig eller flyktupplevelser. Målet är att kvalitetssäkra och förbättra vårdinsatser samt stärka brukarperspektivet.

Inom projektet ska man testa och utveckla metoden Peer Support utifrån målgruppens erfarenhet och förutsättningar. Tidigare patienter utbildas till Peer Supporters som tillsammans med patienter och behandlare, ska forma strukturer och aktiviteter som bidrar till att fler söker vård, känner motivation att påbörja behandling och i större utsträckning fullföljer traumabehandling. Projektet genomförs i Göteborg, Skövde och Vänersborg. Efter projektet är avslutat kommer erfarenheter och resultat utvärderas, spridas till fler aktörer som möter målgruppen samt implementeras vid samtliga behandlingscenter inom Röda Korset.

Beviljat belopp

7 428 794 kronor

Projektets tidstatus

13%

Projektet startade i mars 2024 och avslutas i mars 2027.

Beviljat belopp

7 428 794 kronor

Projektets tidstatus

13%

Projektet startade i mars 2024 och avslutas i mars 2027.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-03-12.