Till innehållet

Vi vill Bidra i partnerskap

Projektet drivs av: Riksföreningen JAG

Beskrivning av projektet

Projektet vänder sig till personer med omfattande funktionsnedsättningar som har eller kan få personlig assistans. Syftet är att öka inkludering och skapa meningsfull sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden. Detta ska göras genom att tillsammans med företag och målgruppen utveckla olika typer av samverkans- och partnerskapsmodeller. Samtidigt ska företagens kunskap om och arbete med relevanta hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 stärkas.

Riksföreningen JAG har tidigare tagit fram en ”Vi vill bidra-metod” där målgruppen inkluderas i arbetslivet inom offentlig sektor med stöd av personlig assistans. Metoden är idag väl etablerad i tre kommuner. Målet med detta projekt är att anpassa arbetssättet och metodiken för att kunna skapa arbets- och/eller praktikplatser till målgruppen även inom den privata sektorn.

Efter projektets slut ska det finnas olika samverkansmodeller och hållbarhetstjänster samt en etablerad verksamhet med en beprövad modell för samarbete mellan den ideella och den privata sektorn. Beroende på samverkansmodell, företagens storlek och behov kommer företagen finansiera eventuella kostnader kring deltagarnas praktikplats i arbetslivet.

Beviljat belopp

6 030 998 kronor

Projektets tidstatus

13%

Projektet startade i mars 2024 och avslutas i mars 2027.

Beviljat belopp

6 030 998 kronor

Projektets tidstatus

13%

Projektet startade i mars 2024 och avslutas i mars 2027.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Street Business

    Projektet ska utveckla nya produkter och tjänster som hemlösa personer ska kunna sälja i syfte att få stärkt självförtroende och ökade möjligheter…

  • Funkismodellen - mot arbetslivet!

  • Bunkern bokar

    Projektet syftar till att skapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning.

Sidan uppdaterades 2024-03-12.