Till innehållet

Funkismodellen - mot arbetslivet!

Projektet drivs av: Studieförbundet Vuxenskolan Väst

Beskrivning av projektet

Projektet ska utforma ett program för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) i vilket utbildning varvas med praktik. Programmet utgår från uppbyggnad och drift av en aktivitetsbaserad träffpunkt för ensamma äldre personer i Lysekil.

Syftet är att skapa en miljö där personer med IF, med utbildnings- och stödinsatser, kan tilldelas mer kvalificerade uppgifter och utökade ansvarsområden. Till träffpunkten välkomnas äldre som upplever ensamhet och isolering. Tillsammans kan mötet mellan de två målgrupperna bryta äldres ensamhet samtidigt som personer med IF får utvecklas och ges mer ansvarsfulla och stimulerade arbetsuppgifter.

Efter projekttiden finns en mötesplats för äldre i Lysekil där arbetsstyrkan bland annat består av personer med IF. Vidare finns ett färdigt utbildningsprogram, presenterat såväl i delar som helhet, som stödmottagaren sprider och tillhandahåller fritt för alla intresserade. Mötesplatsen finansieras bland annat inom ramen för ett IOP med Lysekils kommun.

Beviljat belopp

4 758 063 kronor

Projektets tidstatus

12%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i mars 2027.

Beviljat belopp

4 758 063 kronor

Projektets tidstatus

12%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i mars 2027.

Kontakt

E-post
Ort
Uddevalla

Liknande projekt

  • Vi vill Bidra i partnerskap

  • Med gemensamma krafter arbetar vi

    Projektet syftar till att skapa meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Målet är att starta upp verksamheter som…

  • Arbetskamraterna

    Projektets syfte är att möjliggöra för personer med Downs syndrom och andra intellektuella funktionsvariationer att få jobb.

Sidan uppdaterades 2023-11-25.