Till innehållet

Alla kan texta

Projektet drivs av: Hörselskadades Riksförbund

Beskrivning av projektet

Projektet ska öka användningen av textning av rörlig bild i samhället, exempelvis på webbplatser och vid digitala möten.

Huvudspåret är att få så många aktörer som möjligt att upptäcka, pröva och använda textning i sin verksamhet. Projektet kommer att ta fram och erbjuda utbildning kring olika tekniker för textning, främst automatisk textning som är baserad på artificiell intelligens. Autotextning fungerar bäst på stora datamängder och genom att få många aktörer att använda autotextning ökar datamängden, vilket i sin tur bidrar till att textningskvaliteten på svenska förbättras.

Projektet kommer i första hand att arbeta med offentliga parter såsom kommuner, regioner och statliga myndigheter, men även med en del privata och ideella aktörer. Deltagande organisationer ska pröva och utvärdera tekniken samt utveckla rutiner och checklistor som gör det enkelt för såväl organisationerna själva som för andra att implementera textning som en naturlig del i sina verksamheter. Viktiga delar blir även att öka medvetenheten i samhället om olika målgruppers behov, lagstiftningens krav och olika lösningars specifika användningsområden.

Efter projektet ska kvaliteten på autotextning på svenska ha förbättrats och rutiner för textning ha implementerats hos projektets samverkansparter som även kommer att använda tekniken i kontakt med andra, vilket ger goda möjligheter till spridningseffekter. Manualer och utbildningsmaterial som tas fram i projektet förvaltas och sprids i första hand av Hörselskadades Riksförbund (HRF).

Beviljat belopp

4 156 741 kronor

Projektets tidstatus

88%

Projektet startade i april 2022 och avslutas i juli 2024.

Beviljat belopp

4 156 741 kronor

Projektets tidstatus

88%

Projektet startade i april 2022 och avslutas i juli 2024.

Kontakt

Ort
Kista

Liknande projekt

  • Ingen vanlig skola - SkillStation

  • StigmaWatch 2.0

    Projektet ska skapa ett digitalt utbildningspaket riktade till blivande och etablerade journalister för att öka kunskapen om, och förståelsen för…

  • SKILLS - en digital mötesplats för alla

    Projektet ska utveckla ett nationellt webbaserat kurscenter och en digital mötesplats för personer med lindrigt kognitiva funktionsnedsättningar och…

Sidan uppdaterades 2024-02-21.