Till innehållet

Ingen vanlig skola - SkillStation

Projektet drivs av: Leksands folkhögskola

Beskrivning av projektet

Leksands folkhögskola ska ta fram en digital plattform för lärande där målgruppen personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) får stöd av AI-verktyg i kombination med traditionell lärarledd undervisning. Syftet är att individanpassa undervisningen och entusiasmera till fortsatt lärande. Målet är att bryta isoleringen för de ur målgruppen som står utanför arbetsmarknaden och/eller studier.

I projektet ska Leksands folkhögskola, tillsammans med målgruppen undersöka vilka AI-verktyg som kan kombineras med traditionell undervisning samt ta fram en spridningsbar metod för undervisning med AI-verktyg.

Beviljat belopp

5 669 515 kronor

Projektets tidstatus

4%

Projektet startade i mars 2024 och avslutas i mars 2027.

Beviljat belopp

5 669 515 kronor

Projektets tidstatus

4%

Projektet startade i mars 2024 och avslutas i mars 2027.

Kontakt

Ort
Leksand

Liknande projekt

  • Svenska för döva nyanlända

    Projektet syftar till att producera ett digitalt och visuellt utbildningsmaterial för döva vuxna och ungdomar som flytt eller flyttat till Sverige.

  • StigmaWatch 2.0

    Projektet ska skapa ett digitalt utbildningspaket riktade till blivande och etablerade journalister för att öka kunskapen om, och förståelsen för…

  • SKILLS - en digital mötesplats för alla

    Projektet ska utveckla ett nationellt webbaserat kurscenter och en digital mötesplats för personer med lindrigt kognitiva funktionsnedsättningar och…

Sidan uppdaterades 2024-03-12.