Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Alla kan yoga

Projektet drivs av: Forum Skill

Beskrivning av projektet

Projekets syfte är att förbättra fysisk och psykisk hälsa för personer med intellektuella funktionsvariationer.

Målet är att tillgängliggöra utövandet av yoga för målgruppen personer med intellektuella funktionsvariationer och andra kognitiva svårigheter. Sekundär målgrupp är personer som stödjer och arbetar med målgruppen.

Inom ramen för projektet utvecklas en metod för anpassad och tillgänglig yoga: Alla kan yoga. Projektet ska tillsammans med ett antal referensgrupper testa och ta fram lämpliga övningar, skapa korta instruktionsfilmer samt ett metodstöd och en webbplattform som sprids och tillgängliggörs för projektets målgrupper.

Efter projekttiden kommer materialet och filmer att leva vidare på webbsidan samt i yogahandboken. Metodstöd och fortsatta utbildningar integreras i Forum Skills utbildningsverksamhet.

Beviljat belopp

6 191 364 kronor

Projektets tidstatus

21%

Projektet startade i mars 2021 och avslutas i mars 2024.

Beviljat belopp

6 191 364 kronor

Projektets tidstatus

21%

Projektet startade i mars 2021 och avslutas i mars 2024.

Kontakt

Ort
Göteborg
Sidan uppdaterades 2021-02-25.