Till innehållet

Amningskurs för blivande föräldrar

Projektet drevs av: Sensus Studieförbund Falun

Beskrivning av projektet

Amningsprojektet riktar sig till landets blivande föräldrar som genom samtal och utbildning vill förbereda sig inför amningens verkligheter och lära sig förebygga amningsvårigheter. Träffarna ger möjlighet till nätverkande.

Projektet Amningskurs för blivande föräldrar är ett tillfälle för civilsamhället i dialog med offentlig sektor att utveckla folkhälsoarbetet kring amning och föräldraskap. Genom projektet vill vi lyfta, stärka och normalisera amning i Sverige bland annat genom att hålla kunskapen om amning vid liv så att amning blir en självklar dek av vår kultur. 

Metod Den huvudsakliga aktiviteten är själva amningskursen som är uppdelad på fyra träffar om sammanlagt nio timmar. Innehållet i kursen fokuserar delvis på att öka deltagarnas kunskaper inom amningsområdet, delvis stärka de blivande föräldrarnas självtillit i att de kommer att kunna hantera amningen och få en positiv upplevelse som motsvarar deras personliga mål. Projektet har även lagt stort fokus kring att normalisera amning och särskilt i det offentliga rummet, bl a genom en kampanj som heter Du kan amma här! och en fotoutställning med namn De osynliga brösten. Projektet arbetar också med en lång dokumentärfilm.

Under hela projekttiden har vi samarbetat med landstingen och särskilt barnmorskorna och vårdutvecklarna, som är, förutom själva deltagarna i amningskursen, våra starkaste ambassadörer. Region Skåne är det länet där samarbetet snabbt har lett till en stabil finansiering som försäkrar projektets framtid i den delen av landet. Amningshjälpen är samarbetspartner och har tack vare projektet blivit medlemsorganisation i Sensus sedan april 2013. Det närmare samarbetet är en trygghet för att verksamheten ska kunna fortsätta drivas och utvecklas, även efter projektets slut. Projektet samarbetar med högskolesäten och magisteruppsatser skrivs om olika delar. Studierna visar tydligt på positiva resultat från verksamheten och stödjer att behovet fortsätter vara aktuellt. Projektet dokumenteras också genom ett fotoprojektet i form av en vandringsutställning och en fotobok samt genom en lång dokumentärfilm om amning i Sverige idag och amningsprojektet.

I startgroparna skapades en referensgrupp där blivande och nyblivna föräldrar ingick, samt vårdpersonal och amningsrådgivare. Det arbetet hjälpte den blivande projektledningen att formulera en realistisk ansökan anpassad efter dagens verklighet och de aktuella behoven. Referensgruppen fortsätter att vara delaktig i olika beslut om utveckling av projektet.  Deltagarna i amningskursen fyller i en kursutvärdering som ger oss direkt återkoppling kring vad som uppskattas och vad som behöver förbättras i verksamheten samt om tankar om framtiden. Några deltagare har fått vara med på en återträff och även då gett betydelsefull information om verksamhetens starkare respektive svagare sidor. Genom datainformation som samlas för magisteruppsatser ges företrädare för målgruppen (de blivande och nyblivna föräldrarna) ytterligare ett tillfälle att uttrycka sig om verksamheten och bidra till positiv utveckling.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2011 och avslutades i maj 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2011 och avslutades i maj 2014.

Liknande projekt

  • Nära dig - en rättighet

    Målet med projektet är att inkludera en bredare målgrupp, att utveckla och kvalitetssäkra organisationens kanaler för distansstöd samt att stärka…

  • LAGA

    I en skolklass på 30 elever finns det i genomsnitt tre barn med astma, fyra med allergisk snuva och två med födoämnensöverkänslighet. Projektet går…

  • Sverige berättar eller "Marija från Osijek

    Vårt projekt ger unga i första, andra och tredje generationens invandring möjlighet att berätta sin och familjens historia om hur de flyttade till…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.