Till innehållet

LAGA

Projektet drivs av: Riksförbundet Unga Allergiker och Svenska Celiakiungdomsförbundet

Beskrivning av projektet

I en skolklass på 30 elever finns det i genomsnitt tre barn med astma, fyra med allergisk snuva och två med födoämnensöverkänslighet. Projektet går ut på att skapa en säker och tillgänglig skola för alla. Tillsammans kan vi LAGA skolan!

Syftet med LAGA är skapa en säker och tillgänglig skola för elever med astma, allergi, celiaki och laktosintolerans. För att den rådande situationen ska kunna förbättras behöver skolorna arbeta mer generellt förebyggande och försäkra sig om att de följer de regler som finns gällande utbildning, kost och miljö. I det arbetet behöver de stöd, kunskap och konkreta råd. Dessutom behöver regelverken om ansvar förtydligas. Syftet är även att stödja elever och medlemmar i deras vardag. Därför erbjuder LAGA också ett mentorskapsprogram och en Erfarenhetsplattform för medlemmar i UA och SCUF. Ledord för dessa plattformar är gemenskap, optimism och trygghet.    

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2014 och avslutades i september 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2014 och avslutades i september 2017.

Kontakt

Ort
Nationellt
Sidan uppdaterades 2020-06-02.