Till innehållet

Nära dig - en rättighet

Projektet drevs av: Bufff Sverige

Beskrivning av projektet

Målet med projektet är att inkludera en bredare målgrupp, att utveckla och kvalitetssäkra organisationens kanaler för distansstöd samt att stärka ett nationellt adekvat stöd för målgruppen. 

Organisationens (tidigare RiksBryggan) övergripande mål är att barn och unga med familjemedlem i fängelse, häkte och/eller frivård ska synliggöras som grupp och erbjudas adekvat stöd oavsett etnicitet, kön, religionstillhörighet och/eller geografisk ort. Syftet med projektet är dels att utveckla och förstärka organisationen nationellt, dels att starta upp ett nationellt stöd via chatt och telefon samt att inkludera de barn och unga som har syskon som är frihetsberövade. Man fick ett tilläggsbeslut för ett fjärde år för att säkerställa att de verksamheter som startats upp runt om i landet permanentades och för att ge ett ökat stöd för målgrupperna.

Efter avslutat projekt

Tack vare detta projekt så finns det i dag en fungerande stödchatt och telefon dit barn och vuxna kan vända sig för råd och stöd. Det finns också åtta nya föreningar i Norrland (Luleå), Västmanland (Västerås), Dalarna, Gävleborg, Eskilstuna, Uppsala samt Helsingborg och Malmö i Skåne och man har nått ut till cirka 2 000 barn och unga varav 280 har varit aktiva i projektet.

Verksamheten fortsätter i Bufff:s reguljära verksamhet runt om i landet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i december 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i december 2019.

Kontakt

Ort
Nationellt

Liknande projekt

  • Trygga föräldrar - trygga barn. Bryt Våldsarvet!

    Projektet ska ge möjlighet och verktyg för att bearbeta trauman från uppväxten.

  • Samspel - Våldsprevention genom spel

    Sverok ska i samarbete med MÄN för jämställdhet genomföra ett projekt vars syfte är att utveckla metoder för att jobba med våldsprevention för barn…

  • Cirkus Gaming

    Projektet ska arrangera en informationsturné kring dataspel i fem städer i Sverige i syfte att främja ett hälsosamt spelande och motverka…

Sidan uppdaterades 2020-11-13.