Till innehållet

Trygga föräldrar - trygga barn. Bryt Våldsarvet!

Projektet drevs av: Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala

Beskrivning av projektet

Projektet ska ge möjlighet och verktyg för att bearbeta trauman från uppväxten.

Projektet syftar till att ge möjlighet och verktyg för att bearbeta trauman under uppväxten. Tillsammans med metodframtagningen kommer det att tas fram ett pedagogiskt material som dels ska implementeras hos Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala, dels lanseras och spridas över landet. Målgruppen i detta familjestärkande projekt är föräldrar med upplevelser av våld i sin uppväxtfamilj. 

Målet är att deltagarna utifrån detta långsiktigt ska kunna hantera sin aggressionsproblematik och skapa hållbara, trygga goda relationer till barn och partner. Tanken är att föräldrar som själva upplevt traumatiskt våld i barndomen, efter genomgången grundbehandling vid Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala MVU, vid behov ska kunna erbjudas fortsatt behandling i form av traumabearbetning i grupp. Efter genomgången behandling i projektet, erbjuds kontakt i en samtalsgrupp, för kunskap, kamratskap och vardagstips som bedrivs av organisationen MÄN i Uppsala. Metoden som tas fram är inspirerad av EMDR - (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) gruppbehandling.

Efter projektet

Projektet ledde till att föräldrar som genomgått behandlingen fått ökad medvetenhet om egen utsatthet och hur dessa erfarenheter påverkar relationen till barnen idag. Deltagarna upplever minskad påverkan av barndomstrauman, bättre impulskontroll och eget ansvar för aggressivitet, samt förbättrade relationer med sina barn och nya nära relationer.

Verksamheten lever vidare inom MVU:s ordinarie verksamhet och inom Uppsala kommuns socialtjänst. Behandlingsmetoden har under projektet spridits till andra organisationer och kommuner, främst i Uppsala län. MVU fortsätter efter projektslut att sprida resultaten av behandlingsmetoden.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i januari 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i januari 2023.

Kontakt

E-post
Ort
Uppsala

Liknande projekt

  • Nära dig - en rättighet

    Målet med projektet är att inkludera en bredare målgrupp, att utveckla och kvalitetssäkra organisationens kanaler för distansstöd samt att stärka…

  • Cirkus Gaming

    Projektet ska arrangera en informationsturné kring dataspel i fem städer i Sverige i syfte att främja ett hälsosamt spelande och motverka…

  • Ett steg framåt (tidigare Alla är olika - olika är bra)

    Projektet ska påverka värderingar och beteenden, särskilt hos pojkar, som försvårar för flickor med utländsk bakgrund att börja spela fotboll och…

Sidan uppdaterades 2023-11-25.