Till innehållet

Trygga föräldrar - trygga barn. Bryt Våldsarvet!

Projektet drivs av: Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala

Beskrivning av projektet

Projektet ska ge möjlighet och verktyg för att bearbeta trauman från uppväxten.

Projektet syftar till att ge möjlighet och verktyg för att bearbeta trauman under uppväxten. Tillsammans med metodframtagningen kommer det att tas fram ett pedagogiskt material som dels ska implementeras hos Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala, dels lanseras och spridas över landet. Målgruppen i detta familjestärkande projekt är föräldrar med upplevelser av våld i sin uppväxtfamilj. 

Målet är att deltagarna utifrån detta långsiktigt ska kunna hantera sin aggressionsproblematik och skapa hållbara, trygga goda relationer till barn och partner. Tanken är att föräldrar som själva upplevt traumatiskt våld i barndomen, efter genomgången grundbehandling vid Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala MVU, vid behov ska kunna erbjudas fortsatt behandling i form av traumabearbetning i grupp. Efter genomgången behandling i projektet, erbjuds kontakt i en samtalsgrupp, för kunskap, kamratskap och vardagstips som bedrivs av organisationen MÄN i Uppsala. Metoden som tas fram är inspirerad av EMDR - (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) gruppbehandling.

Projektets tidstatus

81%

Projektet startade i januari 2020 och avslutas i januari 2023.

Projektets tidstatus

81%

Projektet startade i januari 2020 och avslutas i januari 2023.

Kontakt

Ort
Uppsala

Liknande projekt

  • Ett steg framåt (tidigare Alla är olika - olika är bra)

    Projektet ska påverka värderingar och beteenden, särskilt hos pojkar, som försvårar för flickor med utländsk bakgrund att börja spela fotboll och…

  • Cirkus Gaming

    Projektet ska arrangera en informationsturné kring dataspel i fem städer i Sverige i syfte att främja ett hälsosamt spelande och motverka…

  • Bygga Broar

    Projektet ska utveckla handledningsmaterial och metoder som ska testas på utvalda enheter (förskolor, skolor och arbetsmarknadsenheter) som tidigare…

Sidan uppdaterades 2021-03-24.