Till innehållet

Anläggande av ny lift i Alandsrydsbacken i Värnamo kommun

Projektet drevs av: Finnvedens Slalomklubb/ Svenska Skidförbundet

Beskrivning av projektet


Projekt Alandsrydsbackens syfte är att anpassa nuvarande anläggning till målgruppen barn, ungdomar med eller utan funktionsnedsättningar. Med projektet säkerställs också den verksamhet som idag bedrivs inför framtiden.  

Projekt Alandsrydsbacken har som mål att anpassa anläggningen, öka tillgängligheten och skapa nya aktivitetsytor för barn och ungdomar med eller utan funktionsnedsättningar. För att nå dessa mål är anläggningen i behov av en lift med en konstruktion som är anpassad till de målgrupper som beskrivits. I projektet förlängs backen med 50 – 100 meter och ger möjligheter till att skapa nya aktivitetsytor som anpassas och säkerställs till de olika målgrupperna men ger också möjlighet att ta tillvara på barns och ungdomars intresse och kreativitet. I detta arbete ges målgrupper möjligheter till stort deltagande. Att förlänga backen för att utöka aktivitetsytorna medför inte någon stor merkostnad och i detta arbete är Värnamo Kommun en samarbetspartner. Med nya aktivitetsytor inkluderas också att utöka kringaktiviteter som pulkabacke och lekplats för yngre barn och grillplatser till besökare.  Anläggningen är också i behov av tillgång till en toalett som är handikappanpassad. Idag är denna av enklare utseende och kräver ombyggnad, vilket kommer att gynna alla målgrupper.

Redan idag finns en väl etablerad organisation för att genomföra de mål som beskrivits i projektbeskrivningen. I projektet skapas också nya kontaktytor med andra föreningsaktörer och möjligheter till att utöka den befintliga verksamheten i samverkan gentemot dessa aktörer. Föreningen har också ett nyttjanderättsavtal för anläggningen om 10 år.

Tillammans med de olika målgrupperna har klubben arbetat på följande sätt; Målgruppen barn och ungdomar har under de senaste åren spontant uttryckt många idéer när de besökt backen. Klubbens ordförande har tillsammans med en grupp av barn och ungdomar tagit fram olika förslag på vad anläggningen kan erbjuda för aktiviteter. Målet är att dessa målgrupper ges stor delaktighet i utformandet och genomförandet av projektet och verksamheten. Förutsättningar skapas där ungdomar får ge uttryck för idéer och komma med kreativa lösningar på hur de vill att verksamheten ska utformas.  Projekt Alandsrydsbackens målsättning är att anläggningen ska bli tillgänglig för målgruppen personer med olika funktionshinder. Tillsammans med representant för Smålands Handikappidrottsförbund  har klubben samtalat om möjligheter till ett framtida samarbete för dessa målgrupper, såväl på individnivå som olika handikapporganisationer.

Intresserade samverkanspartners: Allmänhet - barn, ungdomar och familjer. Smålands Handikappidrottsförbund Autism- och Asbergerföreningen, Jönköpings län Föreningen Utvecklingsstörda Barn (FUB), Värnamo Föreningen Värnamo Internationella Vänner Skolor Värnamo kommun.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2015.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2015.

Kontakt

Ort
Värnamo

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.