Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Art Kod - Demokrati, konst och det offentliga rummet

Projektet drivs av: Konstfrämjandet i Bergslagen

Beskrivning av projektet

Vem får sätta sina spår? Vem får påverka? Demokrati, konst och det offentliga rummet Art Kod skapar experimentytor och platser där barn och ungdomar kan uttrycka sig och vara delaktiga i hur det ska se ut i stadens offentliga rum.

SYFTE OCH MÅLSÄTTNING Genom att skapa experimentplatser för konst i staden där barn och unga får uttrycka sig och sin rätt till att vara delaktiga i utvecklingen av det offentliga rummet . Och under projekttiden belysa och skapa forum där beslutsfattare får kunskap om hur barn och ungdomar ser på det offentliga rummet och vilka önskemål och behov de har. av det offentliga rummet. ge en konstnärlig dimension av utvecklingsfrågor i Örebro genom att tillföra en kreativ och konstnärlig dimension för att vidga perspektiven och stimulera till nytänkande. ART KOD vill inspirera och engagera människor, organisationer och politiker i deras arbete med….men också föra dem samman. Målet är att ART KOD kan bli en start till en plattform där viktiga projekt i det offentliga rummet med barn och ungas delaktighet står i fokus MÅLGRUPP Vår målgrupp är att alla barn och ungdomar mellan 7 och 25 år som har tankar , idéer om hur man kan skapa en offentligmiljö eller vill uttrycka sig Det kan också vara skolor, beslutsfattare och andra som är intresserade av …. HUR SAMARBETAR MAN. Vi samarbetar med kommuner, ideella organisationer, regioner och enskilda.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2013 och avslutades i mars 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2013 och avslutades i mars 2016.

Kontakt

Ort
Örebro
Sidan uppdaterades 2020-06-02.