Till innehållet

Assistanstips

Projektet drevs av: Stiftelsen Independent Living Institute

Beskrivning av projektet

Projektet Assistanstips går ut på att samla in, dokumentera (med text, bild, video eller ritningar) och sprida tips, knep och exempel som assistansberättigade och deras assistenter har utvecklat för assistanssituationer.

Syftet med projektet har till största del varit att hitta olika tips för att stödja, hjälpa och ge exempel på hur det fungerar att leva ett aktivt och välfungerande liv som assistansanvändare och medborgare. Dessa tips publiceras på en sökbar databas. Målsättningen handlar om att ringa in kunskap som behövs för att kunna få en välfungerande assistanssituation såväl för den assistansberättigade som för assistenten. Att upplysa intresserade personer om hur ett liv kan fungera med personlig assistans. Tipssamlingen kan även användas i utbildningssyfte och i rekryteringssammanhang. Projektet ska stödja assistansanvändare i en aktiv arbetsledarroll och förbättra kvaliteten på personlig assistans hjälpa assistansanvändare att bättre kunna delta i familje- och samhällslivet visa exempel för assistansanvändare på vad man kan uträtta i sitt liv förbättra assistenternas arbetsmiljö motarbeta tendensen mot normering och standardisering i assistansyrket användas i påverkansarbete, opinionsbildning och rekrytering motarbeta fördomar mot personlig assistans Vi vill visa hur man använder personlig assistans för att klara sin vardag trots omfattande funktionsnedsättningar, på vilka områden assistansen kan användas (personlig omvårdnad, utbildning, arbete, som småbarnsförälder, fritid, förtroendeuppdrag, resor, mm.), hur man med personlig assistans tar sin plats som familjemedlem och medborgare.      

Arbetsgången för projektet kan beskrivas som genomsyrat av kvalitet och respekt för individens integritet. För att ett tips ska bli publicerat sker en rad olika steg. Alla med syfte att försäkra tipsarna om att de fullt och fast kan lita på att det som publiceras på sidan överensstämmer med deras intentioner.  Anledningen till att alla dessa steg genomgås handlar om att bygga upp en tillit hos tipsarna för att våga lämna ut tips. Projektets metod: rekrytera och utbilda personal värva tipsare bland assistansanvändare Inhämta tips och råd från erfarna assistenter redigera och sammanställa tipsen i en sökbar publik databas presentera assistansanvändare på ett värdigt sätt skräddarsy videodokumentationer för individuella användares assistentutbildning visa tipsen i generella utbildningssammanhang sprida tipsen Projektets förväntade resultat är:  En sammanställning över ett stort antal tips och knep i assistanssituationer, i form av korta artiklar (där de flesta illustreras med foto, teckningar eller video) i en publik databas.  Utskickade nyhetsbrev med ett urval av de nyaste tipsbidragen. En sammanställning av arbetstekniska hjälpmedel (framför allt lösningar som inte normalt betraktas som handikapphjälpmedel). Kommentarer, tips och råd av erfarna assistenter. Många konkreta exempel på assistenters varierande arbetsuppgifter som på sikt kan öka allmänhetens förståelse för vad personlig assistans betyder.

Projektet är utvecklande genom att:

 • Tips och knep för assistanssituationer dokumenteras för spridning via nätet.
 • Projektet framställer assistansanvändare och deras assistenter som experter vars expertis är värd att tillvaratas och spridas.
 • Assistansanvändare, som har kommit på egna lösningar, visar vad man kan åstadkomma med personlig assistans och hur. 
 • Tipssamlingen stödjer en aktiv arbetsledarroll.
 • Erfarna assistenter ger tips och råd om hur man arbetar i någon annans hem.
 • Assistansanvändare förmedlas att det inte finns en ”bästa” lösning i en viss assistanssituation utan många tänkbara lösningar vilket ska uppmuntra experimentering och egna uppfinningar. Därmed stärks assistansanvändaren i sin roll som expert på sina egna behov. 
 • Assistansberättigade kan få hjälp av Assistanstips med att dokumentera sina speciella rutiner i assistanssituationer. 
Efter den 3-åriga projektperioden kan vi reducera utbyggnadstakten och resursbehovet medan tipssamlingen behåller sitt värde som inspirationskälla i många år. Den ursprungliga strategin var att finansiera projektet med annonsintäkter och försäljning av tjänster. Den strategin har delvis ändrats under projektets gång. Istället arbetar projektteamet nu med att utveckla alternativa strategier som bygger på långsiktiga partnerskap med flera aktörer. Efter projektets avslut kommer projektet att införlivas i ILIs ordinarie verksamhet och planeras att drivas i samarbete med andra aktörer.  

I en tidig fas i planerings- och ansökningsprocessen för projektet så bjöd vi in valda handikapporganisationer, branschorganisationer och andra som medsökande och som medlemmar i projektets referensgrupp. Därmed började en livlig och intensiv mest skriftlig diskussion om projektets inriktning och innehåll som successivt ändrade och fördjupade projektplaneringen avsevärt. Dessa starka organisationer kommer även i fortsättningen se till att deras medlemmars intressen tillvaratas.  I projektets styrgrupp ingår representanter från Independent Living Institute, assistansbrukarkooperativet STIL, KFO, den största arbetsgivarföreningen på området, och NHR. Projektet följs av en referensgrupp bestående av representanter för IfA, Spinalistips, Assistansanordnarna, arbetsgivarföreningarna Vårdföretagarna Bransch Personlig Assistans och KFS. I styrgruppen och referensgruppen förenas de största aktörerna inom assistansen vilket ökar projektets möjligheter att nå assistansberättigade för inhämtningen och spridningen av tips. Dessa starka organisationer kommer även i fortsättningen att se till att deras medlemmars intressen tillvaratas. 

I projektets styrgrupp ingår representanter från Independent Living Institute, assistansbrukarkooperativet STIL, KFO, den största arbetsgivarföreningen på området, och NHR. Projektet följs av en referensgrupp bestående av representanter för IfA, Spinalistips, Assistansanordnarna, arbetsgivarföreningarna Vårdföretagarna Bransch Personlig Assistans och KFS. I styrgruppen och referensgruppen förenas de största aktörerna inom assistansen vilket ökar projektets möjligheter att nå assistansberättigade för inhämtningen och spridningen av tips. Dessa starka organisationer kommer även i fortsättningen att se till att deras medlemmars intressen tillvaratas. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2012 och avslutades i december 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2012 och avslutades i december 2015.

Kontakt

Ort
Farsta

Liknande projekt

 • Disabled Refugees Welcome

  Projektet ska förbättra samordningen och mottagandet av asylsökande med funktionsnedsättning.

 • Qruts umgängesmetod

  Projektet vänder sig till kvinnor som har erfarenhet av eller är i aktivt missbruk och deras omhändertagna och placerade barn. Målet är att öka…

 • Peer support med STIL

Sidan uppdaterades 2020-06-02.