Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Disabled Refugees Welcome

Projektet drivs av: Stiftelsen Institutet för Independent Living

Beskrivning av projektet

Projektet ska förbättra samordningen och mottagandet av asylsökande med funktionsnedsättning.

Projektet syftar till att förbättra samordningen och mottagandet av asylsökande med funktionsnedsättning. Projektet ska

  • utveckla, testa och sprida en metod i bred samverkan med myndigheter, frivilligorganisationer och individer som arbetar med asylsökande. Nätverksarbetet ska säkra att personer med funktionsnedsättning dels får kännedom om de stödinsatser som finns och får rätt insatser i rätt tid.
  • dokumentera behoven hos asylsökande med funktionsnedsättningar och utveckla aktiviteter och metoder för ett bättre mottagande.
Metoderna sammanfattas i en guide på projektets hemsida och sprids till projektets samarbetspartners, relevanta myndigheter och organisationer.

Målet är att metoden och nätverken förankras och införlivas i det framtida mottagandet av asylsökande med funktionsnedsättning.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2017 och avslutades i april 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2017 och avslutades i april 2020.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.