Till innehållet

Disabled Refugees Welcome

Projektet drevs av: Stiftelsen Institutet för Independent Living

Beskrivning av projektet

Projektet ska förbättra samordningen och mottagandet av asylsökande med funktionsnedsättning.

Projektet syftar till att förbättra samordningen och mottagandet av asylsökande med funktionsnedsättning. Projektet ska:

 • utveckla, testa och sprida en metod i bred samverkan med myndigheter, frivilligorganisationer och individer som arbetar med asylsökande. Nätverksarbetet ska säkra att personer med funktionsnedsättning dels får kännedom om de stödinsatser som finns och får rätt insatser i rätt tid.
 • dokumentera behoven hos asylsökande med funktionsnedsättningar och utveckla aktiviteter och metoder för ett bättre mottagande.

Metoderna sammanfattas i en guide på projektets hemsida och sprids till projektets samarbetspartners, relevanta myndigheter och organisationer.

Målet är att metoden och nätverken förankras och införlivas i det framtida mottagandet av asylsökande med funktionsnedsättning.

Efter projektet

Projektet ledde till ett förbättrat mottagande och samordning kring asylsökande med funktionsnedsättningar. Metoder och metodhandbok har spridits till både organisationsvärlden och till myndigheter som arbetar med mottagande. Rapporter och metoder finns tillgängliga på flera språk på projektets webbsida:

www.disabledrefugeeswelcome.se

Projektet har genomfört ett stort antal utbildningar, träffar, temadagar och sociala aktiviteter tillsammans med målgruppen, samt gett stöd och vägledning kring rättigheter till exempel vad gäller sjukvård, rehabilitering m.m. I slutet av projektet skapades en photovoice-utställning för att sätta fokus på målgruppens vardag och hinder för integration. Från målgruppen har projektet kunnat samla in kunskap om brister i mottagandet samt kunnat formulera rekommendationer till offentliga aktörer för att genomföra förbättringar i mottagandet.

Disabled Refugees Welcome (DRW) har bidragit med flera rapporter på engelska, och projektet har uppmärksammats av UNHCR som ett bra exempel på integration. UNHCR bjöd in projektet till en konferens, Global Refugee Forum, i Geneve. Vidare bidrar DRW med ett kapitel i en bok som ska ges ut av UNHCR under 2021.

Verksamheten fortsätter i en mera begränsad omfattning inom föreningens ordinarie verksamhet samtidigt som projektets metoder, rapporter och metodhandbok fortsatt sprids via organisationen. Projektet har visat på ett stort behov och lett till nya initiativ, samarbeten och projekt.

"Undvik att inta en maktposition" - intervju med Jamie Bolling på ILI om lärdomar från projektet

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2017 och avslutades i december 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2017 och avslutades i december 2020.

Kontakt

Ort
Farsta

Liknande projekt

 • KRIS Livsstilskoordinator

  Projektet syftar till att skapa en ettårig folkhögskoleutbildning som kan leda till arbetsmöjligheter för personer med bakgrund av missbruk,…

 • Ögonblick att minnas - film för levande samtal

  Genom att producera korta filmer som väcker minnen till liv och som underlättar samtal med anhöriga och personal vill projektet bidra till en ökad…

 • Blå Lådan

  Projektet ska utveckla en teoretisk, fysisk och digital plattform kring vatten med syfte att tillgängliggöra kunskap kring vatten och dess…

Sidan uppdaterades 2022-06-29.