Till innehållet

AutismEd - En central plats för att hitta, skapa och nå ut med mobil mikroutbildning

Projektet drivs av: Autism & Aspergerföreningen Stockholms län

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att skapa nya möjligheter för personer inom autismspektrat att vidareutbilda sig utifrån sina egna förutsättningar och bli mer attraktiva på arbetsmarknaden.

Projektet ska öka medvetenheten om och värdet av neurologisk mångfald och tillgänglighet inom privat, ideell och offentlig sektor. På det sättet kommer projektet att underlätta för arbetsgivare att rekrytera och anpassa arbetsplatsen, så att den blir mer tillgänglig för personer inom autismspektrat.

Projektet kommer utveckla en digital utbildning som ger nya möjligheter för personer inom autismspektrat att vidareutbilda sig utifrån sina egna förutsättningar och bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. För att lyckas med detta ska projektet tillsammans med målgruppen utveckla, testa och validera en pedagogisk metod, digitala verktyg och en utbildningsplattform. Personer inom autismspektrat kommer ha en central roll i utvecklingsarbetet och projektet kommer i första hand vända sig till personer som identifierar sig som kvinnor och icke-binära.

Efter avslutat projekt kommer det finnas utbildningsmodeller och utbildare som kommer erbjuda tjänster för företag. Utbildningsplattformen kommer att finnas tillgänglig på en central plats för alla och kommer hanterar allt från att skapa utbildningen, spridning och hantera kursdeltagare och betalning.

Beviljat belopp

4 939 776 kronor

Projektets tidstatus

91%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Beviljat belopp

4 939 776 kronor

Projektets tidstatus

91%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-11-03.