Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

AutismEd - En central plats för att hitta, skapa och nå ut med mobil mikroutbildning

Projektet drivs av: Autism & Aspergerföreningen Stockholms län

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att skapa nya möjligheter för personer inom autismspektrat att vidareutbilda sig utifrån sina egna förutsättningar och bli mer attraktiva på arbetsmarknaden.

Projektet ska öka medvetenheten om och värdet av neurologisk mångfald och tillgänglighet inom privat, ideell och offentlig sektor. På det sättet kommer projektet att underlätta för arbetsgivare att rekrytera och anpassa arbetsplatsen, så att den blir mer tillgänglig för personer inom autismspektrat.

Projektet kommer utveckla en digital utbildning som ger nya möjligheter för personer inom autismspektrat att vidareutbilda sig utifrån sina egna förutsättningar och bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. För att lyckas med detta ska projektet tillsammans med målgruppen utveckla, testa och validera en pedagogisk metod, digitala verktyg och en utbildningsplattform. Personer inom autismspektrat kommer ha en central roll i utvecklingsarbetet och projektet kommer i första hand vända sig till personer som identifierar sig som kvinnor och icke-binära.

Efter avslutat projekt kommer det finnas utbildningsmodeller och utbildare som kommer erbjuda tjänster för företag. Utbildningsplattformen kommer att finnas tillgänglig på en central plats för alla och kommer hanterar allt från att skapa utbildningen, spridning och hantera kursdeltagare och betalning.

Beviljat belopp

2 042 608 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Beviljat belopp

2 042 608 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2021-10-05.