Till innehållet

AVTRYCK

Projektet drivs av: Kultur och Kvalitet – en intresseförening för kulturutövning av personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Beskrivning av projektet

Föreningen Kultur och Kvalitet ska, tillsammans med personer med funktionsvariationer ta fram och hålla workshops för yrkesverksamma personer inom offentlig sektor och service.

Syftet är att öka kunskapen och stärka förståelsen för målgruppen i akuta eller svåra situationer. Dessa fortbildningar riktar sig till sjukvårdspersonal, färdtjänst, blåljuspersonal och boendestödjare men flera andra arbetsgrupper kan inkluderas.

Det mellanmänskliga mötet står i fokus. I skapande workshops med dans, bild och reflekterande samtal hittar man nya sätt att mötas, kommunicera och lära av varandra. Workshopparna genomförs av målgruppen själva och projektet ska leda till en spridningsbar metod inom folkbildningen i Sverige.


Beviljat belopp

7 252 155 kronor

Projektets tidstatus

67%

Projektet startade i mars 2022 och avslutas i mars 2025.

Beviljat belopp

7 252 155 kronor

Projektets tidstatus

67%

Projektet startade i mars 2022 och avslutas i mars 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • 3P Positive Pregnancy Peers

    Genom projektet 3P (Positive Pregnancy Peers) ska Posithiva Gruppen tillsammans med samarbetspartner utveckla och etablera en rikstäckande…

  • Vårdkompletterande träning för Parkinsonsjuka i hem och klubb

    Projektet vänder sig till personer med Parkinsons sjukdom som på grund av medicinska eller fysiska problem har svårt att ta sig till en lokal för…

  • Hjärna- Må bra

    Projektets syfte är att utveckla arbetsmodeller där erfarenhetsbaserad kunskap från personer med förvärvad hjärnskada bättre tas tillvara och…

Sidan uppdaterades 2023-06-07.