Till innehållet

AVTRYCK

Projektet drivs av: Kultur och Kvalitet – en intresseförening för kulturutövning av personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Beskrivning av projektet

Föreningen Kultur och Kvalitet ska, tillsammans med personer med funktionsvariationer ta fram och hålla workshops för yrkesverksamma personer inom offentlig sektor och service.

Syftet är att öka kunskapen och stärka förståelsen för målgruppen i akuta eller svåra situationer. Dessa fortbildningar riktar sig till sjukvårdspersonal, färdtjänst, blåljuspersonal och boendestödjare men flera andra arbetsgrupper kan inkluderas.

Det mellanmänskliga mötet står i fokus. I skapande workshops med dans, bild och reflekterande samtal hittar man nya sätt att mötas, kommunicera och lära av varandra. Workshopparna genomförs av målgruppen själva och projektet ska leda till en spridningsbar metod inom folkbildningen i Sverige.


Beviljat belopp

7 252 155 kronor

Projektets tidstatus

35%

Projektet startade i mars 2022 och avslutas i mars 2025.

Beviljat belopp

7 252 155 kronor

Projektets tidstatus

35%

Projektet startade i mars 2022 och avslutas i mars 2025.

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-06-03.