Till innehållet

Be a voice - not an echo!

Projektet drivs av: Here 4U

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla och testa nya metoder för arbetet med att förebygga och motverka antisemitism och rasism i grundskolan.

Projektet genomförs i samverkan med ett antal skolor och församlingar i Västerås. Målet är att öka kunskapen och medvetenheten om antisemitism och rasism i skolan. Projektet ska ta fram en metod med tillhörande arbetsmaterial som kan spridas till flera skolor. Efter projekttiden ska arbetet införlivas i föreningens ordinarie verksamhet. Metoder och material kommer genom utbildningar att spridas till skolor och andra organisationer i Västerås och i andra kommuner.

Beviljat belopp

4 944 356 kronor

Projektets tidstatus

61%

Projektet startade i november 2021 och avslutas i mars 2026.

Beviljat belopp

4 944 356 kronor

Projektets tidstatus

61%

Projektet startade i november 2021 och avslutas i mars 2026.

Kontakt

Ort
Västerås

Liknande projekt

  • Mitt barn

    En kreativ och integrerad utbildning i FNs barnkonvention för föräldrar och blivande föräldrar.

  • Lajv som undervisningsmetod

    Ett treårigt projekt där LajvVerkstaden arbetar med lajv som pedagogiskt verktyg för en mellanstadieklass och en högstadieklass. Projektet kommer…

  • En helt ny värld

    Projektet ska utveckla nya vägar till integration där barnen får visa vägen till förståelse och respekt och skapa nya vägar till samförstånd genom…

Sidan uppdaterades 2024-03-20.