Till innehållet

Best In Motion

Projektet drivs av: Kristianstads damfotbollsförening

Beskrivning av projektet

I projektet "Best in motion" vill Kristianstads damfotbollsförening tillsammans med Kristianstads Sim- och Livräddningssällskap använda kunskap och erfarenheter från sin elitsatsning för att förbättra äldres mentala och fysiska hälsa. Metoden utgår från det upplägg som elitidrottare har med ett säsongsanpassat aktivitetsschema. Träningen varvas med sociala sammankomster, prova-på-aktiviteter, föreläsningar och kost- och nutritionslära.

Inledningsvis är det Kristianstads damfotbollsförening som håller i grupperna, ansvarar för planeringen och arrangerar aktiviteter. Under den avslutande delen av projektet är det Kristianstads Sim- och Livräddningssällskap som anordnar aktiviteter och håller i grupperna. I den avlutande fasen är Kristianstads damfotbollsförening med som en stöttande part och tar hand om de övergripande delarna i verksamhetens upplägg.

Efter projektet ska Kristianstads damfotbollsförening bredda metoden till fler idrotter och andra föreningar genom de mötesplatser för äldre som Kristianstads kommuns omsorgsförvaltning bedriver.

Beviljat belopp

4 312 126 kronor

Projektets tidstatus

6%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i januari 2027.

Beviljat belopp

4 312 126 kronor

Projektets tidstatus

6%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i januari 2027.

Kontakt

E-post
Ort
Kristianstad

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-12-18.