Till innehållet

Fotbollsgnistan- Gåfotboll

Projektet drivs av: Norrbottens Fotbollsförbund

Beskrivning av projektet

Syftet med detta projekt är att uppmuntra till en levande och aktiv glesbygd där människor vill bo kvar och mår bra. Målet med projektet är att möjliggöra en hälsosam livsstil för personer som är i målgruppen 65 år och äldre i Norrbottens och Västerbottens glesbygd.

I projektet ska det skapas organiserad gåfotbollsverksamhet i minst 45 nya föreningar. Genom fysisk aktivitet, i kombination med den organiserade föreningsidrotten, finns goda förutsättningar för både fysisk, psykisk och social hälsa. Metoden för att uppnå målet är att åka runt till olika glesbygdsområden, aktivera inaktiva, starta i gång verksamhet, utbilda ledare, organisera verksamheten i förening, skapa mötesplatser och sedan vidareutveckla föreningen för att ha kvalitativ samt stabil verksamhet. Efter projektets slut kommer verksamheten att leva vidare genom att Norrbottens och Västerbottens fotbollförbund samt RF/SISU införlivar dem i sina befintliga organisationsstrukturer.

Beviljat belopp

5 473 165 kronor

Projektets tidstatus

34%

Projektet startade i juli 2023 och avslutas i juli 2026.

Beviljat belopp

5 473 165 kronor

Projektets tidstatus

34%

Projektet startade i juli 2023 och avslutas i juli 2026.

Kontakt

Ort
Luleå

Liknande projekt

  • 65PLUS-A-SIDE

  • Seniorkul - idrott för äldre

    Projekt "Seniorkul" vill att äldre i Dalaregionen ska kunna prova olika fysiska aktiviteter. Aktiviteterna ska genomföras i samverkan med idrottsliv…

  • Best In Motion

Sidan uppdaterades 2023-07-06.