Till innehållet

Från stuprör till hängrännor

Projektet drivs av: PRO, Uppsala län

Beskrivning av projektet

Projektet "Från stuprör till hängrännor" riktas till målgrupperna äldre och personer med funktionsnedsättning. Pigga äldre ska erbjudas en kortare följeslagarutbildning för att möta ett behov hos personer med funktionsnedsättning som saknar möjlighet att delta i fritidsaktiviteter inom exempelvis kultur och natur.

Metoden för projektet ska gagna de enskilda individerna, men också de organisationer som deltar genom fördjupade samarbeten och utbyten mellan dem.

Ett handledarmaterial som berör Funktionsrätt Uppsalas medlemsorganisationer ska utvecklas och anpassas utifrån olika inriktningar av funktionsnedsättningar. Följeslagarverksamheten ska praktiseras i sex olika hängrännor, där varje hängränna är ett samarbete mellan minst en deltagande organisation vardera inom PRO, funktionsrätt och kultur-/natur-/fritidsverksamhet.

Modellen ska efter projektets slut spridas av de deltagande riksorganisationerna, medan handledarmaterialet lever vidare och används i studiecirklar hos deltagande studieförbund.

Beviljat belopp

4 839 744 kronor

Projektets tidstatus

18%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i januari 2027.

Beviljat belopp

4 839 744 kronor

Projektets tidstatus

18%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i januari 2027.

Kontakt

Ort
Uppsala

Liknande projekt

  • 65PLUS-A-SIDE

  • Fotbollsgnistan- Gåfotboll

    Syftet med detta projekt är att uppmuntra till en levande och aktiv glesbygd där människor vill bo kvar och mår bra. Målet med projektet är att…

  • Best In Motion

Sidan uppdaterades 2023-12-18.