Till innehållet

Bildstöd vid föreningsaktiviteter

Projektet drevs av: DHB Västra

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla metoder och rutiner så att bildstöd och alternativ kompletterande kommunikation (AKK) används i föreningsaktiviteter inom DHB och i andra föreningar som har verksamhet för barn och unga med språkstörningar.

Projektet Bildstöd vid föreningsaktiviteter ska utveckla metoder och rutiner så att bildstöd och alternativ kompletterande kommunikation (AKK) används i föreningsaktiviteter inom DHB och i andra föreningar som har verksamhet för barn och unga med språkstörningar. Syftet är att göra det enkelt för föreningar att använda bildstöd och AKK så att föreningslivet blir mer tillgängligt för barn och ungdomar med språkstörningar. Genom att ta fram bildstöd till alla aktiviteter som DHB Västra genomför, skapa manualer för hur man tar fram bildstöd till föreningsaktiviteter och göra korta instruktionsfilmer, ska föreningen säkerställa att bildstöd blir ett självklart stöd i den egna föreningen och en modell för hur andra föreningar kan använda bildstöd i deras verksamheter.

Föreningen ska tillsammans med Riksförbundet DHB och ABF sprida modellen.

Efter projektet

Projektet har tagit fram ett digitalt material som underlättar användningen av bildstöd i föreningsliv och i övriga samhället. Materialet finns samlat på en landningssida, och består av bildstöd som är särskilt anpassat till föreningsliv. Bildstödsmaterialet består av scheman, samtalskartor, sångtexter och recept. Samtalskartorna handlar till exempel om simning, fika, legolådor. På landningssidan finns också filmer och manualer för att själv kunna skapa bildstöd.

Projektets landningssida om bildstöd

Tillsammans med ABF har projektet tagit fram en studiecirkel, utbildat cirkelledare och spridit kunskap och metoden att använda sig av bildstöd.

DHB Västras egna verksamheter är efter projektet bildstödsäkrade – men om osäkerhet uppstår, till exempel ny personal, ledare, styrelse, – fungerar webbkursen som ett stöd för att fortsatta arbetet med kommunikativ tillgänglighet.

Verksamheten fortsätter i DHB Västras regi.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Kontakt

Ort
Vänersborg

Liknande projekt

  • Förnyelselabbet - med människan som utgångspunkt för samhällsutveckling i samverkan

    Projektet ska genom en sammanhållen förnyelseprocess förbättra hur samhället som helhet svarar mot nyanlända barns och ungas behov.

  • Min Rätt - Din Roll

    Syftet med projektet är att ensamkommande barn och unga ska kunna bli mer delaktiga i utformandet av insatserna god man och särskild förordnad…

  • Ge makten vidare

    Alla människor med utvecklingsstörning i Uppsala, även de som inte är medlemmar i FUB, välkomnas att delta i uppbyggandet av en ”sambandscentral”…

Sidan uppdaterades 2022-09-05.