Till innehållet

Bildstöd vid föreningsaktiviteter

Projektet drivs av: DHB Västra

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla metoder och rutiner så att bildstöd och alternativ kompletterande kommunikation (AKK) används i föreningsaktiviteter inom DHB och i andra föreningar som har verksamhet för barn och unga med språkstörningar.

Projektet Bildstöd vid föreningsaktiviteter ska utveckla metoder och rutiner så att bildstöd och alternativ kompletterande kommunikation (AKK) används i föreningsaktiviteter inom DHB och i andra föreningar som har verksamhet för barn och unga med språkstörningar. Syftet är att göra det enkelt för föreningar att använda bildstöd och AKK så att föreningslivet blir mer tillgängligt för barn och ungdomar med språkstörningar. Genom att ta fram bildstöd till alla aktiviteter som DHB Västra genomför, skapa manualer för hur man tar fram bildstöd till föreningsaktiviteter och göra korta instruktionsfilmer, ska föreningen säkerställa att bildstöd blir ett självklart stöd i den egna föreningen och en modell för hur andra föreningar kan använda bildstöd i deras verksamheter.

Föreningen ska tillsammans med Riksförbundet DHB och ABF sprida modellen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Kontakt

Ort
Vänersborg

Liknande projekt

  • Alla har rätt - jag är viktig

    Kulturverket i Umeå kommun ska arbeta kreativt kring FN:s konvention om barnets rättigheter i syfte att stärka kunskaperna om konventionen, öka…

  • Barnrättsdetektiverna

    Projektet ska öka barns kunskap om rättigheterna i barnkonventionen samt vad den innebär i praktiken i barnens vardag, med fokus på skolan.

  • Activate (tidigare MoBil)

    Projektet syftar till att främja en hälsosam livsstil hos barn och unga i områden med socioekonomiska utmaningar. Det vill projektet göra genom att…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.