Till innehållet

Bland kakor och moln - IT för dig som är äldre med funktionsnedsättning

Projektet drevs av: Medborgarskolan Stockholmsregionen

Beskrivning av projektet

Projektet ska lära äldre personer med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar boende i Stockholms län att använda digitala hjälpmedel som stöd i vardagen, till exempel Bank-ID, betala räkningar och boka tid i vården. 

Äldre personer med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar boende i Stockholms län ska genom projektet få lära sig att använda digitala hjälpmedel som stöd i vardagen, till exempel Bank-ID, betala räkningar och boka tid i vården.

Alla kurser ska utgå från Peer Learning – där deltagarna lär sig nya kunskaper i samspel med jämbördiga. Projektet ska utveckla en webbportal med projektets metodik och studiematerial. Förutom ökade digitala kunskaper ska deltagarna även få tillgång till viktiga sociala funktioner, kulturaktiviteter, träffa nya vänner, få kunskaper i hur man surfar säkert med mera.

Ambitionen är att öka målgruppens delaktighet i samhället, stärka deras demokratiska rättigheter och ge målgruppen ett mer innehållsrikt socialt liv som stärker deras självkänsla.

Efter projektet

Det var Medborgarskolan som var huvudman under projektets första två år. Därefter tog Sensus Stockholm – Gotland över ansvaret. Projektet har lett till nya erfarenheter och mer detaljerad kunskap om hur behoven ser ut hos målgruppen, hur man motiverar lågmotiverade, hittat nya metoder för marknadsföring och de bästa apparna för målgruppen. Lärdomarna från projektet har också spridit sig långt utanför Sensus till nya grupper; till invandrargrupper inom ESF programmet Care för ukrainska flyktingar och till Bulgarien genom Sensus EU Erasmus+ projekt. IT kurserna för målgruppen med IF har varit mycket uppskattade, även bland personal och LSS-chefer.

Det framtagna kursmaterialets självstudiematerial har delats ut på LSS-verksamheter. För att kunna finansiera verksamheten efter projekttiden kommer man erbjuda kurspaket till kommuner och vårdbolag mot avgift. Det baspaket med grundkurs för deltagare samt ett utökat paket för både deltagare och personal med övningar och aktiviteter som personal och deltagare kan använda på aktivitetstid är framtaget. Sensus kan även hjälpa till att skräddarsy kompetenshöjande lösningar utifrån de olika verksamheternas önskemål.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2019 och avslutades i juni 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2019 och avslutades i juni 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • KRIS Livsstilskoordinator

    Projektet syftar till att skapa en ettårig folkhögskoleutbildning som kan leda till arbetsmöjligheter för personer med bakgrund av missbruk,…

  • Ögonblick att minnas - film för levande samtal

    Genom att producera korta filmer som väcker minnen till liv och som underlättar samtal med anhöriga och personal vill projektet bidra till en ökad…

  • Baby It's Cold Outside

    Syftet med projektet är att den dagliga verksamheten Medis 5 tillsammans med andra dagliga verksamheter, funktionshindersorganisationer samt…

Sidan uppdaterades 2023-08-08.