Till innehållet

Bland kakor och moln - IT för dig som är äldre med funktionsnedsättning

Projektet drivs av: Medborgarskolan Stockholmsregionen

Beskrivning av projektet

Projektet ska lära äldre personer med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar boende i Stockholms län att använda digitala hjälpmedel som stöd i vardagen, till exempel Bank-ID, betala räkningar och boka tid i vården. 

Äldre personer med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar boende i Stockholms län ska genom projektet få lära sig att använda digitala hjälpmedel som stöd i vardagen, till exempel Bank-ID, betala räkningar och boka tid i vården.

Alla kurser ska utgå från Peer Learning – där deltagarna lär sig nya kunskaper i samspel med jämbördiga. Projektet ska utveckla en webbportal med projektets metodik och studiematerial. Förutom ökade digitala kunskaper ska deltagarna även få tillgång till viktiga sociala funktioner, kulturaktiviteter, träffa nya vänner, få kunskaper i hur man surfar säkert med mera.

Ambitionen är att öka målgruppens delaktighet i samhället, stärka deras demokratiska rättigheter och ge målgruppen ett mer innehållsrikt socialt liv som stärker deras självkänsla.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2019 och avslutades i juni 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2019 och avslutades i juni 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Baby It's Cold Outside

    Syftet med projektet är att den dagliga verksamheten Medis 5 tillsammans med andra dagliga verksamheter, funktionshindersorganisationer samt…

  • 3P Positive Pregnancy Peers

    Genom projektet 3P (Positive Pregnancy Peers) ska Posithiva Gruppen tillsammans med samarbetspartner utveckla och etablera en rikstäckande…

  • En webbutbildning om kommunikation och demens

    Projektet ska öka kunskapen om kommunikativa begränsningar hos personer med demens och hur dessa kan bemötas genom att ta fram en avgiftsfri…

Sidan uppdaterades 2021-01-15.