Till innehållet

Brobyggarna

Projektet drivs av: ABF Södra Småland

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att synliggöra och överbrygga strukturer i samhället som inte gynnar personer med psykisk ohälsa.

Projektet fokuserar på att anpassa insatser efter individens vardag genom behovsbaserade metoder. Deltagarna involveras aktivt i sin återhämtningsprocess och blir förebilder i att minska isolering och stigma genom att dela sina erfarenheter med andra i studiecirklar och föreläsningsserier. Målgruppen är personer över 26 år som upplever psykisk ohälsa i kombination med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Även personer inom HBTQI+ samt personer som lever med våld i nära relation.

Ett viktigt mål är att skapa trygga relationer och utveckla stödjande strukturer för och med målgruppen. Målsättningen är dessutom att ge deltagarna möjlighet att delta i olika påverkansforum för att göra deras erfarenheter hörda och främja strukturella förändringar som fungerar. Inom ramen för projektet ska en chattfunktion etableras och ett utbildningsmaterial samt en metodbok tas fram. Verksamheten kommer efter projektslut att fortsätta i form av studiecirklar och en nationell utbildning inom ramen för ABF.

Beviljat belopp

6 655 910 kronor

Projektets tidstatus

19%

Projektet startade i november 2023 och avslutas i november 2026.

Beviljat belopp

6 655 910 kronor

Projektets tidstatus

19%

Projektet startade i november 2023 och avslutas i november 2026.

Kontakt

Ort
Växjö

Liknande projekt

  • Joni

    Projektet syftar till att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) och övrig inskränkning av sexuella rättigheter som kan…

  • Äkta man

    Syftet med projektet är att arbeta förebyggande och våldspreventivt mot övergrepp och sexuellt våld, för en teckenspråkig målgrupp.

  • Neighbourhood

    Detta projekts syfte och mål är att inspirera och motivera ungdomar i riskzon för socialt utanförskap till positiva beteendemönster och ett gott…

Sidan uppdaterades 2023-11-10.