Till innehållet

Brukarmedverkan i kvalitetsutveckling inom psykiatriska vård- och stödverksamheter

Projektet drivs av: Riksförbundet Attention/NSPH

Beskrivning av projektet

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) driver ett projekt med syfte att utarbeta, pröva och dokumentera metoder för kvalitetsutveckling ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv inom verksamheter för psykiatrisk vård och stöd.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2012 och avslutades i maj 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2012 och avslutades i maj 2015.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • KRIS Livsstilskoordinator

    Projektet syftar till att skapa en ettårig folkhögskoleutbildning som kan leda till arbetsmöjligheter för personer med bakgrund av missbruk,…

  • KRITA Folkuniversitetet i Stockholm

    KRITA, Folkuniversitetet, Stockholm, är ett öppet kurscenter som erbjuder: Konst- och konsthantverkskurser, offentliga utsmyckningar och…

  • Kultur aktiv

    I Projektet KulturAktiv producerar afrosvenskar med funktionshinder kulturevenemang med afrosvenskt innehåll utifrån ett afrosvenskt perspektiv.…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.