Till innehållet

Brukarmedverkan i kvalitetsutveckling inom psykiatriska vård- och stödverksamheter

Projektet drevs av: Riksförbundet Attention/NSPH

Beskrivning av projektet

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) driver ett projekt med syfte att utarbeta, pröva och dokumentera metoder för kvalitetsutveckling ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv inom verksamheter för psykiatrisk vård och stöd.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2012 och avslutades i maj 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2012 och avslutades i maj 2015.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.