Till innehållet

Brukarmedverkan i kvalitetsutveckling inom psykiatriska vård- och stödverksamheter

Projektet drivs av: Riksförbundet Attention/NSPH

Beskrivning av projektet

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) driver ett projekt med syfte att utarbeta, pröva och dokumentera metoder för kvalitetsutveckling ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv inom verksamheter för psykiatrisk vård och stöd.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2012 och avslutades i maj 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2012 och avslutades i maj 2015.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • ARC-projektet

    Utveckling av Arbetsträning och Rehabiliteringsarbete samt Certifiering i sociala arbetskooperativ. Utbildning i offentlig upphandling och…

  • Bra mat för alla

    Astma- och Allergiförbundet ska starta och utveckla ett nationellt center i syfte att påverka myndigheter och företag att bli bättre på att möta och…

  • Brottsutsatt och funktionsnedsättning

    I projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning arbetar vi tillsammans för att förebygga, uppmärksamma och synliggöra våld och…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.