Till innehållet

Bryta mönster

Projektet drivs av: Bufff Sverige

Beskrivning av projektet

Syfte och mål med projektet är att utveckla en modell, för att stärka stödet till syskon (7 - 18 år) till frihetsberövade äldre syskon (15 - 24 år), som erbjuder stöd, ger information och kunskap samt visar på alternativa livsval.

Förutom att arbeta preventivt för att förhindra att även yngre syskon rekryteras in i kriminalitet så vill projektet öka kunskapen i samhället om syskon till unga frihetsberövade samt utbilda medarbetare i organisationen i att stödja barn med frihetsberövade syskon. Modellen ska testas på tre orter - i Luleå, Stockholm och Helsingborg och sedan spridas till resten av landet.

Beviljat belopp

5 474 424 kronor

Projektets tidstatus

57%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Beviljat belopp

5 474 424 kronor

Projektets tidstatus

57%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Kontakt

E-post
Ort
Älvsjö

Liknande projekt

  • Vi sjunger Hjärna

    Projektet syftar till att utveckla ett koncept för körer med personer med någon form av demenssjukdom och deras närstående och/eller vårdare. I…

  • Safe Skills (tidigare Safetour)

    Projektet Safe Skills vill testa en förebyggande metod tillsammans med barn och unga, vars syfte är att utveckla ett nytt sätt att förmedla och…

  • Samhällsförbättrande Organiserade Unga (SOU)

    Syftet med projektet är att öka barns och ungas kunskap om, inflytande och delaktighet i statliga offentliga utredningar och remissrundor.

Sidan uppdaterades 2022-10-21.