Till innehållet

Bryta mönster

Projektet drivs av: Bufff Sverige

Beskrivning av projektet

Syfte och mål med projektet är att utveckla en modell, för att stärka stödet till syskon (7 - 18 år) till frihetsberövade äldre syskon (15 - 24 år), som erbjuder stöd, ger information och kunskap samt visar på alternativa livsval.

Förutom att arbeta preventivt för att förhindra att även yngre syskon rekryteras in i kriminalitet så vill projektet öka kunskapen i samhället om syskon till unga frihetsberövade samt utbilda medarbetare i organisationen i att stödja barn med frihetsberövade syskon. Modellen ska testas på tre orter - i Luleå, Stockholm och Helsingborg och sedan spridas till resten av landet.

Beviljat belopp

6 371 424 kronor

Projektets tidstatus

78%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i mars 2025.

Beviljat belopp

6 371 424 kronor

Projektets tidstatus

78%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i mars 2025.

Kontakt

E-post
Ort
Älvsjö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-03-20.