Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Bryta mönster

Projektet drivs av: Bufff Sverige

Beskrivning av projektet

Syfte och mål med projektet är att utveckla en modell, för att stärka stödet till syskon (7 - 18 år) till frihetsberövade äldre syskon (15 - 24 år), som erbjuder stöd, ger information och kunskap samt visar på alternativa livsval.

Förutom att arbeta preventivt för att förhindra att även yngre syskon rekryteras in i kriminalitet så vill projektet öka kunskapen i samhället om syskon till unga frihetsberövade samt utbilda medarbetare i organisationen i att stödja barn med frihetsberövade syskon. Modellen ska testas på tre orter - i Luleå, Stockholm och Helsingborg och sedan spridas till resten av landet.

Beviljat belopp

1 723 920 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Beviljat belopp

1 723 920 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Kontakt

E-post
Ort
Älvsjö
Sidan uppdaterades 2021-10-06.