Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Bus - glädje, lek och rörelse med familjehund

Projektet drivs av: Svenska Service- och signalhundsförbundet (SoS)

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att ge målgruppen barn och ungdomar med funktionsnedsättning bus, glädje, lek och rörelse, som alla barn har rätt till.

Målet är att ta fram utbildning och material som inspirerar barn till lek med hjälp av familjens hund. Målgruppen är barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Metoden består i att bygga upp en föräldrautbildning i att träna hunden med fokus på barnets önskemål.

I projektet utvecklas bland annat en barn- och föräldraplan samt en fortbildning för instruktörer kring barn och unga utifrån barnens egna önskemål och behov. Vidare utvecklas en hemsida för både barn och vuxna med fokus på att sprida information och kunskap om hundar och lek tillsammans med barn med funktionsnedsättning. Projektet kommer att ta fram en app som exempelvis innehåller information om hur man får en hund som bästa vän i vardagen och vad målgruppen kan göra tillsammans med hunden.

Efter projekttiden kommer Svenska Service- och signalhundsförbundet att erbjuda en föräldrautbildning, men utbildningen ska även kunna erbjudas på andra sätt genom till exempel en studiecirkel. Projektet sker i samarbete med Länsförbundet FUB-Skåne och Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. Material och app kommer att spridas till målgruppen inom funktionshindersrörelsen.

Beviljat belopp

5 991 385 kronor

Projektets tidstatus

33%

Projektet startade i november 2020 och avslutas i november 2023.

Beviljat belopp

5 991 385 kronor

Projektets tidstatus

33%

Projektet startade i november 2020 och avslutas i november 2023.

Kontakt

Ort
Sollebrunn
Sidan uppdaterades 2020-11-09.