Till innehållet

Bus - glädje, lek och rörelse med familjehund

Projektet drivs av: Svenska Service- och signalhundsförbundet (SoS)

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att ge målgruppen barn och ungdomar med funktionsnedsättning bus, glädje, lek och rörelse, som alla barn har rätt till.

Målet är att ta fram utbildning och material som inspirerar barn till lek med hjälp av familjens hund. Målgruppen är barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Metoden består i att bygga upp en föräldrautbildning i att träna hunden med fokus på barnets önskemål.

I projektet utvecklas bland annat en barn- och föräldraplan samt en fortbildning för instruktörer kring barn och unga utifrån barnens egna önskemål och behov. Vidare utvecklas en hemsida för både barn och vuxna med fokus på att sprida information och kunskap om hundar och lek tillsammans med barn med funktionsnedsättning. Projektet kommer att ta fram en app som exempelvis innehåller information om hur man får en hund som bästa vän i vardagen och vad målgruppen kan göra tillsammans med hunden.

Efter projekttiden kommer Svenska Service- och signalhundsförbundet att erbjuda en föräldrautbildning, men utbildningen ska även kunna erbjudas på andra sätt genom till exempel en studiecirkel. Projektet sker i samarbete med Länsförbundet FUB-Skåne och Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. Material och app kommer att spridas till målgruppen inom funktionshindersrörelsen.

Beviljat belopp

5 991 385 kronor

Projektets tidstatus

81%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Beviljat belopp

5 991 385 kronor

Projektets tidstatus

81%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Kontakt

Ort
Sollebrunn

Liknande projekt

  • GåBoll - nya metoder, nya samarbeten och nya verksamheter för personer med Parkinsons sjukdom

    Projektet vill främja social gemenskap och god hälsa hos personer med Parkinsons sjukdom genom att kombinera och anpassa Gå fotboll och Frame…

  • Odla hela livet

    Projektet vänder sig till äldre personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som är bosatta i Göteborgstrakten och som gått i pension och är…

  • Arena Paraidrott

    Parasport Jämtland-Härjedalen ska under tre år utveckla och testa en modell för inkludering av paraidrotten i idrottsrörelsen med fokus på…

Sidan uppdaterades 2023-02-14.