Till innehållet

Certifiering

Projektet drevs av: Kung Saga Förening

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till en attitydförändring på arbetsmarknaden som ska leda till att fler unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar kommer in på arbetsmarknaden.

Målet är att ta fram och etablera en ny metod, en certifiering som är en form av kvalitetsstämpel av arbetsplatser som möjliggör arbetstillfällen för målgruppen. Certifieringen ska tas fram och prövas av målgruppen genom ett nära samarbete med arbetsgivare. Dialogen med arbetsgivare sker inom deras CSR-arbete, man kommer att göra undersökningar och enkäter för att ta reda på arbetsgivares behov. Utifrån detta tar de fram utbildning och kriterier som prövas på några arbetsplatser tillsammans med målgruppen. Efter utvärderingar och justeringar tas en modell för certifiering fram och sprids till arbetsgivare på olika sätt. Parallellt kommer filmer göras i syfte att påverka och väcka intresse hos arbetsgivare. Projektet ska leva vidare i ett socialt företag där personer ur målgruppen arbetar med utbildning och certifiering av arbetsplatser. För att säkerställa överlevnaden så kommer man även att sälja platser inom daglig verksamhet och andra servicetjänster.

Efter projektet

Projektet ledde till att de nått ut till företag och arbetsgivare med föreläsningar och sitt budskap. De har tagit fram en certifieringsmodell och fyra företag har certifierats. Verksamheten fortsätter i Skyddsvärnets regi, målgruppen erbjuder föreläsningar och certifieringar. Finansieras genom att de tar betalt för tjänsterna.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2020.

Kontakt

Ort
Hägersten

Liknande projekt

  • 5-A-SIDE LIVE

    Projektet ska sprida metoden 5-a-side till tre olika distrikt i Sverige i syfte att etablera fler lag.

  • Bostadsnära ungdomsdrivna kulturlaboratorier

    Projektets syfte är att stärka psykosocial hälsa, självkänsla och kulturella färdigheter hos ungdomar i bostadsområden med socioekonomiska…

  • Min demokrati, min röst!

    Projektet syftar till att tillsammans med målgruppen forma verktyg för demokratisk påverkan både inom och utanför den egna organisationen.

Sidan uppdaterades 2021-07-09.