Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

De Ungas SommarAkademi, Konstepidemin

Projektet drivs av: Föreningen Konstepidemin i Göteborg

Beskrivning av projektet

Feriearbetande ungdomar får, med kreativa verktyg, producera saker som gör skillnad för någon annan, handledda av etablerade konstnärer . De har ett jobbuppdrag, de behövs, tas i anspråk, ges utrymme, lyfter kreativiteten och skapar delaktighet.

Syftet med De Ungas är att vara en plats där unga blir stärkta i sig själva och ges utrymme att pröva olika uttrycksformer. Vidare är syftet att aktivt visa på konstens betydelse i samhället. Syftet är också att, genom process och metod fungera som inspirationskälla och brygga mellan människor.

Målen med De Ungas SommarAkademi är:

  • att feriearbetarna ska arbeta, genomföra och slutföra arbetsuppgifterna på bästa sätt.
  • att feriearbetarna ska få arbetslivserfarenhet och samarbetat med folk de inte valt själva. Mött och konfronterat förutfattade meningar, vända på perspektiv och öva på att lösa saker på flera sätt.
  • att feriejobbarna ska ha arbetat utåtriktat och övat på att både ge och ta plats, och presentera sig .
  • att feriearbetet är en helhet – från start till leverans. Feriearbetarna ska ha ställt upp mål som de uppnått tillsammans, mål de först trodde var för stora.
  • att feriearbetarna ska få inspiration, tro på sig själva och sina egna drömmar i framtiden.
  • att feriearbetarna ska även kastas ut i det okända, där resultatet inte är definierat och fått erfarenhet av att det finns plan och metod för hur man tar sig an en sådan uppgift.

Sedan starten 2006, har vi haft en återkommande kund och samarbetspartner i lekterapin på Drottning Silvias-Barn och Ungdomssjukhus. Feriearbetarna har varit inspirerade av barnen på sjukhuset deras berättelser, erfarenheter och önskemål i arbetet med slutprodukterna.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2011 och avslutades i september 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2011 och avslutades i september 2014.

Kontakt

Ort
Göteborg
Sidan uppdaterades 2020-06-02.