Till innehållet

FAIR SEX-skolor och Fair Sex agenter på nätet och IRL

Projektet drevs av: Real Stars Ideell förening

Beskrivning av projektet

Fair Sex skolor blir ett nytt sätt för skolor att garantera att de i ord och handling väver in Fair Sex i sitt värdegrundsarbete, och blir delaktiga för att motverka unfair sex;  alla former av övergrepp, prostitution och trafficking. 

Fair Sex är ett nytt och positivt angreppssätt att mötas i frågor som rör sex, trafficking och mänskliga rättigheter. Syfte är att både stärka ungdomar själva (och deras sexuella rättigheter/skyldigheter) samt att även involvera dem och skapa delaktighet till att stärka attityder i samhället som motverkar sexköp och andra former av sexövergrepp.       Projektet syftar till att utveckla två delar : 1)     Utveckla en ”Fair Sex-märkning” dvs. skapa  Fair Sex-skolor samt att utveckla ett koncept för Fair Sex-ambassadörer i åldern 15-25 år. Vi skapar Fair Sex- skolor i interaktiv process med hög grad av delaktighet bland elever och lärare i linje med skolans läroplan. Vi bedriver förebyggande arbete. Fair Sex ambassadörer syftar till att ge unga en chans att bli starka ambassadörer och agenter för mänskliga rättigheter och för Fair Sex. Vårt nya projekt baseras helt på de lärdomar genom ungdomarnas input.    2)     Fair sex agenter på nätet. Genom idéer från webbspelet Fair Sex Nätverket vill vi utveckla ett Fair Sex-agent koncept för att synas och vara aktiva på communities och relevanta webbsidor för att förebygga sexrelaterade övergrepp. Projektet svarar upp till att internet är en arena där brott mot mänskliga rättigheter tar sin början med sexuella inviter, prostitutionsannonser, grooming och övergrepp. Vi utvecklar innovativa metoder för att vara ”Fair Sex – agenter” på nätet och förebygger brott.      

Projektets mål är att bidra till att unga människor och deras lärare, fritidsledare och andra vuxna i deras närhet får ökad kunskap, reflektion och ökad medvetenhet relaterat till sexhandel, trafficking och sexövergrepp och sex på lika villkor – Fair Sex (sex och samlevnad).  Projektet ska stärka ungdomar själva (och deras sexuella rättigheter/skyldigheter) samt att även involvera dem och skapa delaktighet till att stärka attityder i samhället som motverkar sexköp och andra former av sexövergrepp.       Långsiktigt mål är att skydda unga/unga vuxna att leva ett liv utan övergrepp, i trygghet och säkerhet och med ökade förutsättningar för genomförd utbildning, utveckling och välmående.     Mål: -        Att skapa ett Fair Sex-märkningskoncept som kan användas på högstadie- och gymnasieskolor i hela Sverige, men med pilotstäderna Stockholm och Göteborg  -        Att trafficking, prostitution, sexövergrepp och dess koppling till mänskliga rättigheter, sexuella trakasserier och sexualisering till ett självklart inslag i gymnasieskolans undervisning och inte minst vidgat perspektiv på sex och samlevnad. -        Att ge lärare verktyg, utbildning och kunskap att kunna integrera dessa frågor i ordinarie undervisning respektive ämnesområden -  på egen hand. -        Att skapa förutsättningar för unga att känna till sina rättigheter och bli aktiva samhällsmedborgare och Fair Sex-ambassadörer.  -       Att förebygga sexövergrepp på nätet     

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.