Till innehållet

Delta tillsammans

Projektet drivs av: Sensus studieförbund Region Skåne-Blekinge

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att motverka och förebygga psykisk ohälsa och stress hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Tillsammans med målgruppen ska övningar inom fysisk och mental träning utvecklas. De ska utgå från metoderna skogsbad, hikari och mindfulness och skapa en ny tillgänglig träningsform för målgruppen. Samtidigt utvecklas tillhörande pedagogiskt stöd och lärarhandledning.
Övningarna samlas i en ”verktygslåda” tillsammans med pedagogiskt stödmaterial, lärarhandledning och förslag på färdiga träningsprogram. Det publiceras på en hemsida och kan användas kostnadsfritt av målgruppen och organisationer som möter målgruppen. De aktivitetsgrupper som startas upp under projektet fortsätter drivas inom samarbetsorganisationerna. Nya grupper kan bildas med stöd av metodmaterialet. Ett nationellt nätverk byggs upp inom Sensus som fortsätter att utveckla och sprida metoderna. Sensus ansvarar också för att utbilda ledare.


Beviljat belopp

8 683 289 kronor

Projektets tidstatus

44%

Projektet startade i juni 2022 och avslutas i juni 2025.

Beviljat belopp

8 683 289 kronor

Projektets tidstatus

44%

Projektet startade i juni 2022 och avslutas i juni 2025.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Välmående i vardagen

    Tillsammans med barn och unga ska projektet testa och utveckla kunskaper i andningsbaserad välmåendeträning.

  • Seniorvän - kontaktperson för äldre

    Syftet med projektet är att minska den ofrivilliga ensamheten och öka livskvaliteten hos äldre med funktionsnedsättning.

  • Stillhet för rastlösa

    Projektet ska utveckla en digital guide med animationer, tips och övningar som ska underlätta för personer med neuropsykiatriska…

Sidan uppdaterades 2022-07-05.