Till innehållet

DigiDöv - digital guide för äldre döva

Projektet drivs av: Sveriges Dövas Riksförbund

Beskrivning av projektet

Sveriges Dövas Riksförbund ska tillsammans med överenskomna samarbetsorganisationer öka äldre dövas digitala kunskaper genom att utbilda yngre döva volontärer.

Projektets ambition är också att mötena mellan generationerna ska leda till mer långsiktigt hållbara vän-relationer som kan hjälpa till att minska och förebygga den ofrivilliga ensamheten och det digitala utanförskapet som framför allt många äldre har upplevt under Coronapandemin. Verksamheten är planerad att genomföras i fem regioner i landet, från norr till söder.

Efter projekttiden ska förbundets lokalföreningar i samarbete med de lokala pensionärsföreningarna driva aktiviteterna/verksamheten vidare.

Beviljat belopp

3 304 429 kronor

Projektets tidstatus

71%

Projektet startade i mars 2022 och avslutas i mars 2025.

Beviljat belopp

3 304 429 kronor

Projektets tidstatus

71%

Projektet startade i mars 2022 och avslutas i mars 2025.

Kontakt

Ort
Sundbyberg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-08-23.