Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

DigiDöv - digital guide för äldre döva

Projektet drivs av: Sveriges Dövas Riksförbund

Beskrivning av projektet

Sveriges Dövas Riksförbund ska tillsammans med överenskomna samarbetsorganisationer öka äldre dövas digitala kunskaper genom att utbilda yngre döva volontärer.

Projektets ambition är också att mötena mellan generationerna ska leda till mer långsiktigt hållbara vän-relationer som kan hjälpa till att minska och förebygga den ofrivilliga ensamheten och det digitala utanförskapet som framför allt många äldre har upplevt under Coronapandemin. Verksamheten är planerad att genomföras i fem regioner i landet, från norr till söder.

Efter projekttiden ska förbundets lokalföreningar i samarbete med de lokala pensionärsföreningarna driva aktiviteterna/verksamheten vidare.

Beviljat belopp

3 304 429 kronor

Projektets tidstatus

11%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Beviljat belopp

3 304 429 kronor

Projektets tidstatus

11%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Kontakt

Ort
Sundbyberg
Sidan uppdaterades 2021-11-10.