Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Vi ser inga hinder: metod-, verksamhets- och organisationsutveckling av golfsporten för oss med synnedsättning (VISIH)

Projektet drivs av: Hinton Golf Club

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att göra golfsporten mer tillgänglig för personer med synnedsättning.

Målgruppen ska tillsammans med ansvariga i projektet och några lokala golfklubbar i landet pröva, testa och utvärdera vilka tekniker, metoder och aktiviteter som passar målgruppen bäst. Projektet handlar också om att öka den fysiska tillgängligheten på klubbarna så att målgruppen kan röra sig obehindrat i anläggningen med hjälp av det målgruppsanpassade stödmaterialet som ska produceras under projekttiden.

Ett utbildningsmaterial som vänder sig till personal/stödpersoner på golfklubbar ska också skapas. En grupp med representanter från Svenska Golfförbundet och Synskadades Riksförbund Skåne kommer att tillsättas redan under det första året för att arbeta med projektets fortlevnad, nätverkande och informationsspridning.

Beviljat belopp

1 678 184 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Beviljat belopp

1 678 184 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Kontakt

Ort
Oxie
Sidan uppdaterades 2021-10-06.