Till innehållet

Vi ser inga hinder: metod-, verksamhets- och organisationsutveckling av golfsporten för oss med synnedsättning (VISIH)

Projektet drivs av: Hinton Golf Club

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att göra golfsporten mer tillgänglig för personer med synnedsättning.

Målgruppen ska tillsammans med ansvariga i projektet och några lokala golfklubbar i landet pröva, testa och utvärdera vilka tekniker, metoder och aktiviteter som passar målgruppen bäst. Projektet handlar också om att öka den fysiska tillgängligheten på klubbarna så att målgruppen kan röra sig obehindrat i anläggningen med hjälp av det målgruppsanpassade stödmaterialet som ska produceras under projekttiden.

Ett utbildningsmaterial som vänder sig till personal/stödpersoner på golfklubbar ska också skapas. En grupp med representanter från Svenska Golfförbundet och Synskadades Riksförbund Skåne kommer att tillsättas redan under det första året för att arbeta med projektets fortlevnad, nätverkande och informationsspridning.

Beviljat belopp

5 138 486 kronor

Projektets tidstatus

85%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Beviljat belopp

5 138 486 kronor

Projektets tidstatus

85%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Kontakt

Ort
Oxie

Liknande projekt

  • Samtal med bilder (Sambi-projektet)

    En stor del av de metoder och bildmaterial som används idag till stöd för samtal och kommunikation är framtaget för barn och skolungdomar. I det här…

  • DigiSen – senior digital delaktighet

    Projektet vänder sig till äldre personer, särskilt äldre med funktionsnedsättningar och sjukdomar som kan försvåra användandet av internet, smarta…

  • DigiDöv - digital guide för äldre döva

    Sveriges Dövas Riksförbund ska tillsammans med överenskomna samarbetsorganisationer öka äldre dövas digitala kunskaper genom att utbilda yngre döva…

Sidan uppdaterades 2021-11-03.