Till innehållet

Digitala pensionärer i Västmanland

Projektet drivs av: Inger Persson

Beskrivning av projektet

PRO Västmanland ska tillsammans med överenskomna samarbetspartner hjälpas åt att nå ovana datoranvändare över 65 år i Västmanlands län. Deltagarna kommer under projekttiden erbjudas studiecirkelverksamhet och föreläsningar utifrån sina behov och aktuella teman samt i mindre grupper få praktisera sina digitala kunskaper i olika vardagssituationer under trygga former.

Metoder som stödjer målgruppens lärande samt rutiner för teknisk förvaltning och support som stöd till föreningarna ska också utvecklas under projekttiden. Långsiktigt ska verksamheten finansieras via föreningsavgifter och egenfinansiering.

Beviljat belopp

2 932 189 kronor

Projektets tidstatus

19%

Projektet startade i november 2023 och avslutas i november 2026.

Beviljat belopp

2 932 189 kronor

Projektets tidstatus

19%

Projektet startade i november 2023 och avslutas i november 2026.

Kontakt

Ort
Halstahammar

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-11-10.