Till innehållet

Digitalt kommunikationsstöd

Projektet drivs av: ECPAT Sverige

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att barn med funktionsnedsättning, under 18 år, ska ges möjlighet att enkelt söka stöd och rådgivning om sexuella övergrepp och exploatering.

Projektet ska tillsammans med målgruppen, ta fram digitala verktyg som integreras i ECPATS chattfunktion. Med projektet ska målgruppen få tillgång till anpassat kommunikationsstöd i form av digitalt bildstöd. Verktyget ska minska tröskeln för målgruppen att stöka stöd och hjälp samt berätta om sina upplevelser. Med projektet kommer målgruppen kunna uttrycka sina erfarenheter och upplevelser av sexuella övergrepp samt få stöd, rådgivning samt hjälp med nedtagning av material på nätet.


Projektet integreras i ECPATs ordinarie verksamhet när verktyget är utvecklat. Det digitala kommunikationsverktyget kommer under projektets gång att erbjudas andra organisationer som önskar använda det. ECPAT kommer att tillgängliggöra kod och dokumentation samt vara behjälpliga när det gäller utbildning i hur stödpersonal ska använda det i sina stödkontakter.

Beviljat belopp

12 523 087 kronor

Projektets tidstatus

1%

Projektet startade i maj 2023 och avslutas i maj 2026.

Beviljat belopp

12 523 087 kronor

Projektets tidstatus

1%

Projektet startade i maj 2023 och avslutas i maj 2026.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • BRA-samtal för yngre barn

    Projektets målsättning är att skapa kommunikationsverktyg anpassade för barn 3-6 år när de är anhöriga, med utgångspunkt i barnets rätt att själv få…

  • Det handlar om trygghet

    Syftet är att fler barn som har varit utsatta för våld ska få hjälp i ett tidigt skede för att lindra effekterna av våldet, däribland psykisk ohälsa.

  • Lek för livet

    Projektet ska sprida kunskap om vad lek är och lekens betydelse för att skapa positiva kamratkulturer, främja inkludering och motverka utanförskap.

Sidan uppdaterades 2023-05-03.