Till innehållet

Jobbigt hemma

Projektet drivs av: Junis

Beskrivning av projektet

Projektet ska ta fram en digital portal för barn 8 - 12 år, om hur det kan vara att leva med en vuxen som dricker för mycket, har annan beroendeproblematik eller psykisk ohälsa. Portalen ska ha ett interaktivt innehåll och hjälpa drabbade barn att förstå sin situation, och ge mod och vilja att ta emot hjälp, samt leda barnen vidare till stöd.

Målet är att fler av de barn som tillhör målgruppen nås av stöd och får må bra, oavsett om föräldern får behandling eller inte. Portalen kommer att leva vidare och implementeras i organisationens ordinarie verksamhet efter projektets slut.

Beviljat belopp

5 032 440 kronor

Projektets tidstatus

4%

Projektet startade i mars 2024 och avslutas i mars 2027.

Beviljat belopp

5 032 440 kronor

Projektets tidstatus

4%

Projektet startade i mars 2024 och avslutas i mars 2027.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • MediPrep 2.0

    MediPrep är en nationell webbplattform som samlar digital vårdinformation för barn och ungdomar, främst för 7 - 15 år.

  • Världskoll i skolan

    Projektet ska i samverkan med elever och lärare i förskoleklass till och med årskurs 6 i grundskolan ta fram skolmaterial, en digital portal och…

  • Förskolelyftet

    Projektets mål är att ta fram ett kunskapsmaterial med bildstöd, filmer och övningar som riktar sig till familjer med barn i förskoleåldern där…

Sidan uppdaterades 2024-03-12.