Till innehållet

Jobbigt hemma

Projektet drivs av: Junis

Beskrivning av projektet

Projektet ska ta fram en digital portal för barn 8 - 12 år, om hur det kan vara att leva med en vuxen som dricker för mycket, har annan beroendeproblematik eller psykisk ohälsa. Portalen ska ha ett interaktivt innehåll och hjälpa drabbade barn att förstå sin situation, och ge mod och vilja att ta emot hjälp, samt leda barnen vidare till stöd.

Målet är att fler av de barn som tillhör målgruppen nås av stöd och får må bra, oavsett om föräldern får behandling eller inte. Portalen kommer att leva vidare och implementeras i organisationens ordinarie verksamhet efter projektets slut.

Beviljat belopp

5 032 440 kronor

Projektets tidstatus

12%

Projektet startade i mars 2024 och avslutas i mars 2027.

Beviljat belopp

5 032 440 kronor

Projektets tidstatus

12%

Projektet startade i mars 2024 och avslutas i mars 2027.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-03-12.