Till innehållet

MediPrep 2.0

Projektet drivs av: Region Stockholm

Beskrivning av projektet

MediPrep är en nationell webbplattform som samlar digital vårdinformation för barn och ungdomar, främst för 7 - 15 år.

Plattformen som är ett arvsfondsprojekt lanserades i januari 2023. Det finns en stor efterfrågan från arvsfondens målgrupper om att få tillgång till information och förberedelser från målgrupper som är i behov av särskilda insatser såsom barn och ungdomar med psykisk ohälsa, långvarig smärta, obesitas, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, sällsynta diagnoser, stick- och spruträdsla, ögonsjukdomar, behov av organtransplantation och som anhöriga. Vidare tillkommer barn och ungdomar i behov av bildstöd, små barn i åldern 3–6 år, unga vuxna i åldern 16–25 år och alla de som möter barnhälsovården, elevhälsan, tandhälsan, akut vård och använder läkemedel. Genom att utveckla och pröva nya digitala verktyg och metoder på webben kommer de nya målgrupperna att tillhandahålla information, förberedelser och rättigheter i hälso- och sjukvården. PrepPatruller, bestående av barn och unga kommer att utgöra ett nav för hela arbetet. Dessa kommer att träffa utvecklare och forskare, bidra med innehåll, medverka i produktioner, i användningstester, kvalitets-granskning och marknadsföring. Det 40-tal samarbetsorganisationer som medverkar i utvecklingsprojektet kommer att vara ambassadörer för webben, även efter projektets slut, och ha fortsatt inflytande över sajtens utveckling och fortlevnad.

Beviljat belopp

9 692 769 kronor

Projektets tidstatus

22%

Projektet startade i juli 2023 och avslutas i juli 2026.

Beviljat belopp

9 692 769 kronor

Projektets tidstatus

22%

Projektet startade i juli 2023 och avslutas i juli 2026.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-08-07.