Till innehållet

Inflytande efter rättspsykiatrin

Projektet drivs av: NSPH - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att förbättra förutsättningar för återhämtning för patienter som slussas ut från rättspsykiatrisk slutenvård.

Projektet ska utveckla en modell med individuellt stöd där tidigare patienter och anhöriga fungerar som mentorer för målgruppen under utslussningsfasen från sluten till öppen rättspsykiatrisk vård och vidare ut i samhället. Fokus för stödet är livskvalitet, sociala sammanhang, trygghet, välbefinnande och egenmakt.

I projektet ska NSPH tillsammans med några rättspsykiatriska kliniker utveckla mentorsstödet och utforska hur det kan vara ett komplement till befintliga insatser som målgruppen har möjlighet att få, som stöd- och kontaktpersoner från region respektive kommun.

Beviljat belopp

8 151 592 kronor

Projektets tidstatus

15%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i januari 2027.

Beviljat belopp

8 151 592 kronor

Projektets tidstatus

15%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i januari 2027.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-12-18.