Till innehållet

Stöd på dina villkor - anpassat stöd på teckenspråk

Projektet drivs av: Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att kunna tillhandahålla ett anpassat stöd till döva, hörselskadade och dövblinda tjejer och kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning som blir utsatta för våld i olika former.

Projektets mål är att ta fram ett adekvat bemötande av målgruppen som vänder sig till jouren. För att uppnå det ska projektet utveckla alla delar i sitt stöd och anpassa det till målgruppen.

I projektet ingår att ta fram och testa olika kommunikations- och stödmaterial, starta utbildningsinsatser för volontärer, starta anhöriggrupper och testa peer-to-peer verksamhet där målgruppen föreläser eller deltar i filmer och utbildar om vad våld är samt vilket stöd man kan få. Dessa verksamheter ska sedan implementeras i jourens ordinarie arbete med stöd till våldsutsatta och till anhöriga till våldsutsatta. Projektet ska inom ramen för projektet även testa ett våldspreventivt arbete gentemot målgruppen samt ta fram rutiner för hur jouren ska kunna stötta LSS- och SoL-personal.

Efter projektslut kommer verksamheten att fortsätta inom ramen för sökande organisations ordinarie verksamhet och hos samverkande organisationer.

Beviljat belopp

8 351 646 kronor

Projektets tidstatus

19%

Projektet startade i november 2023 och avslutas i november 2026.

Beviljat belopp

8 351 646 kronor

Projektets tidstatus

19%

Projektet startade i november 2023 och avslutas i november 2026.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Inflytande efter rättspsykiatrin

  • Transliv

  • MediPrep 2.0

    MediPrep är en nationell webbplattform som samlar digital vårdinformation för barn och ungdomar, främst för 7 - 15 år.

Sidan uppdaterades 2023-11-10.