Till innehållet

Transliv

Projektet drivs av: Transammans - förbundet för transpersoner och närstående

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att äldre transpersoner ska känna ökad trygghet i vård- och omsorgssituationer, få ett respektfullt bemötande samt känna ökad trygghet och livskvalitet i åldrandet.

Projektets mål är att skapa ett äldrenätverk bestående av äldre transpersoner inom ramen för Transammans som organisation. I projektet ska äldrenätverket delta i arbetet att ta fram en handbok, en webbutbildning och tillhörande filmer samt en broschyr. Materialet tas fram i samverkan med vård- och omsorgspersonal i flera regioner och kommuner.

Under projekttiden kommer regioner och kommuner erbjudas ett utbildningspaket utifrån materialet som tas fram. Efter projektslut kommer webbutbildningen finnas tillgänglig gratis på Transammans webbplats. Efter projektslut kan Transammans ordinarie verksamhet erbjuda en fördjupad utbildning.

Beviljat belopp

6 718 194 kronor

Projektets tidstatus

0%

Projektet startar i januari 2024 och avslutas i januari 2027.

Beviljat belopp

6 718 194 kronor

Projektets tidstatus

0%

Projektet startar i januari 2024 och avslutas i januari 2027.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • MediPrep 2.0

    MediPrep är en nationell webbplattform som samlar digital vårdinformation för barn och ungdomar, främst för 7 - 15 år.

  • Stöd på dina villkor - anpassat stöd på teckenspråk

  • Personligt ombud för unga

    Projektet syftar till att testa möjligheten att bredda användningen av stödformen personligt ombud (PO) till att omfatta målgruppen unga mellan…

Sidan uppdaterades 2023-11-22.