Till innehållet

Transliv

Projektet drivs av: Transammans - förbundet för transpersoner och närstående

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att äldre transpersoner ska känna ökad trygghet i vård- och omsorgssituationer, få ett respektfullt bemötande samt känna ökad trygghet och livskvalitet i åldrandet.

Projektets mål är att skapa ett äldrenätverk bestående av äldre transpersoner inom ramen för Transammans som organisation. I projektet ska äldrenätverket delta i arbetet att ta fram en handbok, en webbutbildning och tillhörande filmer samt en broschyr. Materialet tas fram i samverkan med vård- och omsorgspersonal i flera regioner och kommuner.

Under projekttiden kommer regioner och kommuner erbjudas ett utbildningspaket utifrån materialet som tas fram. Efter projektslut kommer webbutbildningen finnas tillgänglig gratis på Transammans webbplats. Efter projektslut kan Transammans ordinarie verksamhet erbjuda en fördjupad utbildning.

Beviljat belopp

6 718 194 kronor

Projektets tidstatus

19%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i januari 2027.

Beviljat belopp

6 718 194 kronor

Projektets tidstatus

19%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i januari 2027.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-11-22.