Till innehållet

Djur och natur till barnen på lekterapi

Projektet drivs av: Stiftelsen Nordens Ark

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att skapa möjligheter för barn som vistas på sjukhus att få ta del av upplevelser av djur och natur.

Projektet ska utveckla pedagogiskt material och former för virtuella möten mellan barnen, djur och pedagogisk personal på Nordens Ark. Detta sker exempelvis genom att spela in material och genomföra live-sändningar. Målgrupp är de barn och ungdomar som kommer i kontakt med lekterapin under sin vistelse på sjukhuset. Projektet sker i samarbete med två sjukhus i Västra Götaland, pedagoger inom lekterapier och barnen. Efter projekttiden kommer Stiftelsen Nordens Ark att fortsätta driva projektet tillsammans med deltagande lekterapier. Fler sjukhus och lekterapier kommer att erbjudas det material och program som har utvecklats i projektet.

Beviljat belopp

3 014 708 kronor

Projektets tidstatus

3%

Projektet startade i september 2022 och avslutas i september 2025.

Beviljat belopp

3 014 708 kronor

Projektets tidstatus

3%

Projektet startade i september 2022 och avslutas i september 2025.

Kontakt

Ort
Hunnebostrand

Liknande projekt

  • BUSKUL

    Projektet ska utveckla en ny metod för att stödja barn och unga som lever i familjer där någon är drabbad av schizofreni eller annan svår psykisk…

  • Livsviktiga snack

    Antalet barn och unga som mår dåligt ökar år för år. Livsviktiga snack bidrar till att långsiktigt försöka vända denna trend. Livsviktiga snack…

  • Trygg på natten - ett förstärkt stöd till barn och unga i utsatta situationer

    Projektet ska etablera en nationell stödlinje med ett professionellt, kvalitetssäkrat och tillgängligt stöd även nattetid för barn och unga upp till…

Sidan uppdaterades 2022-09-16.