Till innehållet

Dövas kulturarvscentrum

Projektet drivs av: Sveriges Dövas Riksförbund

Beskrivning av projektet

Sveriges Dövas Riksförbund ska etablera ett fysiskt och digitalt kulturarvscentrum/museum för döva med säte vid Västanviks folkhögskola i Leksand.

Målet är att bevara, ställa ut och utveckla dövas kulturarv. Målgrupperna är döva, hörselskadade, dövblinda och andra med intresse för dövas kulturarv och historia. För att säkerställa kompetens kring både dövas kulturarv och museiverksamhet i stort ska man samarbeta med bland andra Föreningen Pär Aron Borgs vänner, Dalarnas museum, Örebro läns museum och Arkivcentrum Örebro län. Efter projekttiden ska verksamheten bestå av bas-, tema- och vandringsutställningar samt kunskapsuppbyggnad kring dövas kulturarv genom bland annat dövstudier, seminarier, workshops och samverkan med forskningen. Ambitionen är att kunna verka nationellt i samarbete med övriga museisektorn med syftet att öka kunskapen om dövas kulturarv i hela samhället.

Beviljat belopp

10 722 853 kronor

Projektets tidstatus

18%

Projektet startade i oktober 2023 och avslutas i oktober 2026.

Beviljat belopp

10 722 853 kronor

Projektets tidstatus

18%

Projektet startade i oktober 2023 och avslutas i oktober 2026.

Kontakt

E-post
Ort
Leksand

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-11-21.