Till innehållet

Självbiografiskt skrivande för personer med autism

Projektet drivs av: Autism Östergötland

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla ett arbetssätt och ett studiecirkelmaterial för självbiografiskt skrivande.

Målgruppen är ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd. Syftet med projektet är att personer ur målgruppen ska få tillfälle att utveckla sitt skrivande, på ett personligt sätt som passar målgruppen och inte utgår från en icke-autistisk mall.

Beviljat belopp

2 298 853 kronor

Projektets tidstatus

8%

Projektet startade i juli 2023 och avslutas i juli 2026.

Beviljat belopp

2 298 853 kronor

Projektets tidstatus

8%

Projektet startade i juli 2023 och avslutas i juli 2026.

Kontakt

Ort
Tranås

Liknande projekt

  • Relationer som funkar

    Projektets övergripande syfte är att skapa bättre förutsättningar för nära relationer för personer med intellektuella funktionsnedsättningar eller…

  • Rättigheterna är våra! Berättelsen som strategiskt verktyg för förändring

    Projektet ska utveckla en metod där en samtidsdokumentation bildar grund för ett regionalt förändrings- och påverkansarbete inom…

  • Volontärskap för alla

    Syftet med projektet är att inspirera och underlätta ideellt engagemang för personer med funktionsnedsättning.

Sidan uppdaterades 2023-08-07.