Till innehållet

Självbiografiskt skrivande för personer med autism

Projektet drivs av: Autism Östergötland

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla ett arbetssätt och ett studiecirkelmaterial för självbiografiskt skrivande.

Målgruppen är ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd. Syftet med projektet är att personer ur målgruppen ska få tillfälle att utveckla sitt skrivande, på ett personligt sätt som passar målgruppen och inte utgår från en icke-autistisk mall.

Beviljat belopp

2 298 853 kronor

Projektets tidstatus

29%

Projektet startade i juli 2023 och avslutas i juli 2026.

Beviljat belopp

2 298 853 kronor

Projektets tidstatus

29%

Projektet startade i juli 2023 och avslutas i juli 2026.

Kontakt

Ort
Tranås

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-08-07.