Till innehållet

DRIV – Hälsa online för dig med ryggmärgsskada

Projektet drivs av: Stiftelsen Spinalis

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla metoder och ett program online som ska inspirera och motivera personer över 50 år med ryggmärgsskada och de som levt minst 20 år med förslitningar/sekundärkomplikationer till hälsosamma levnadsvanor.

Efter projekttiden ska ett videotek med träningsfilmer och föreläsningar samt ett handledarmaterial och en studieplan vara framtagna i syfte att komplettera ordinarie vård och rehabilitering och andra befintliga träningsmöjligheter.

Beviljat belopp

3 683 371 kronor

Projektets tidstatus

63%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Beviljat belopp

3 683 371 kronor

Projektets tidstatus

63%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Kontakt

Ort
Solna

Liknande projekt

  • Mitt vuxenliv - Livskunskap

    Projektet ska utveckla en kurs för gymnasiesärskolan om föräldraskap samt ta fram ett interaktivt och webbaserat utbildningsmaterial på samma tema.

  • Arrangörer utan hinder - ett projekt av, med och för personer med funktionsvariationer

    Personer med olika funktionsvariationer ska inom projektets ramar arrangera egna kulturevent, synliggöra projektets resultat bland annat i form av…

  • Elrullstol i trafiken

    Projektet kommer tillsammans med samarbetspartners och målgruppen personer som använder elrullstol arbeta för att ta fram konsumentinformation och…

Sidan uppdaterades 2022-10-25.