Till innehållet

Drömmarnas kontor

Projektet drevs av: Projektor Ideell Förening

Beskrivning av projektet

Projektet kommer att stötta ungdomar att förverkliga samhällsnyttiga idéer. Dessa idéer kan vara allt från events och aktioner till sociala rörelser eller andra idéer i stor eller liten skala – med krav att fokus ska ligga på samhällsförändring. 

Drömmarnas kontor är ett möjlighetskontor för unga som vill förverkliga samhällsnyttiga idéer. Projektet kommer att utveckla en tillgänglig webbplats, en digital plattform som består av en ideell bank av mentorer, experter och coacher som unga kan dra nytta av när de vill förverkliga en idé. Webbplatsen kommer att centreras kring ett nytt, unikt verktyg: ett smart onlinetest som matchar en ungdom och en idé med en mentor. Testet kan jämföras med en valbarometer där en ung person svarar på en enkel undersökning i en färgglad, inspirerande och tillgänglig utformning. Projektet fokuserar på att utveckla ungdomar, som kan bli goda exempel genom den egna idén de har förverkligat.  Dessa ungdomar kan på webbplatsen fungera som förebilder och visas upp via kortfilmer, texter och foton och vid intresse kan de fortsätta engagera sig som coacher för andra unga. Projektet ger på så vis ungdomarna verktygen att kunna påverka samhället under en längre tid. För att Drömmarnas kontor ska bli något av unga och för unga kommer varje genomförd aktion, projekt, idé utvärderas med fokus på det arbetssätt som de unga själva fått skapa, med handledning. Det är dessa metoder som lyfts fram på webbplatsen som inspiration.  Drömmarnas kontor är ett forum som ska ge ungdomar ett ökat intresse för samhällsutveckling och entreprenörskap och inspirera dem att vara med att skapa, bygga och påverka samhället. 

Mätbara mål för hela projektet är att:

 • minst 100 ungdomar och unga vuxna har processletts i utvecklingen av sina egna idéer 
 • under projekttiden ha genomfört 40 olika events eller aktiviteter skapade av unga
 • minst 10 inspirationsworkshops eller föreläsningar har genomförts under projekttiden
 • minst 10 unga coacher och lokala förebilder har skapats med hjälp av film och publicerats på webbplatsen
 • en idéfest har arrangerats varje år
 • minst 20 mentorer från arbetslivet har rekryterats och publicerats på webbplatsen
 • samarbete med minst tre skolor i Växjö har utvecklats
 • minst fem olika organisationer inom både civilsamhälle och kommunal verksamhet har varit delaktiga i projektet
 • en interaktiv webbplats med mentorer, coacher och inspiration har utvecklats och är klar att användas under andra projektåret
 • allt material i projektet, inkl webbplats är tillgängligt. Informationsmaterial översätts till flera språk och webbplatsen är anpassad för alla oavsett kön, funktion och bakgrund.
 • projektet ska ha gett medieuppmärksamhet i exempelvis tidningar, radio, TV och digital media.

Webbplatsen Efter projektets slut finns en nytänkande, tillgänglig och interaktiv webbplats på plats, som har skapats tillsammans med unga och innehåller inspirerande exempel samt kontakt till verkliga mentorer. Webbplatsen kommer att vara platsen där Drömmarnas kontor med säkerhet lever vidare efter projekttidens slut. Fördelen med att låta projektet leva kvar på en webbplats är att det kommer att vara tillgängligt för ungdomarna inte bara under en begränsad tid utan att den finns kvar under en lång tid och att ungdomar kan gå in och göra testet för att bli inspirerade och få tips kring hur de själva kan genomföra en egen idé.  Kontoret Visionen är att ett inspirerande, mysigt och tillgängligt kontor som ska finnas kvar på lång sikt, i fysisk form. Det ska bli en mötesplats för unga med idéer. Det ska finnas en reception som tar emot alla besökare och att flera olika organisationer hjälps åt att lotsa nya ungdomar vidare, samt att det både under och efter projekttiden finns en fysisk mötesplats via Projektor och dess systerorganisationer.  

Ungdomars åsikter är värdefulla inom Drömmarnas kontor och redan i utvecklingsfasen av projektet har det tagits input från ungdomar. Unga är i fokus under projektet, deras villkor och behov styr verksamheten helt och hållet. Inga idéer kommer att uppstå och genomföras, ifall intresset och behovet inte finns hos personer ur målgruppen. Den webbplats som blir projektets digitala plattform och även resultatet som lever kvar efter projektet skapas under projekttiden tillsammans med de unga från målgruppen som deltar. En del av processen för dem som genomför en idé blir att dela med sig av sitt arbetssätt, presentera sitt projekt i videoformat på något vis, och att ge önskemål om webbplatsens utveckling. 

Utbildningsförvaltningen Växjö kommun är medsökande i projektet och spelar en viktig roll då projektet vill bjuda in ungdomar från målgruppen via bland annat gymnasieskolor. Genom ett nära samarbete med förvaltningen får projektet möjlighet att bjuda in ungdomar via workshops och mindre events i skolans lokaler. Förvaltningsledningen är mycket positiva till detta nya sätt att jobba med engagemang och samhällsentreprenörskap. Rädda Barnen region syd, är delaktiga i projektet genom både ideellt arbete och betald arbetstid. Organisationen kommer att genomföra relevanta utbildningar inom exempelvis projektledning för att kompetensutveckla sina egna ideella arbetare i att tillvarata ungas drivkrafter inom projektet. Utbildningar är även tillgängliga för ungdomar inom projektet genom satsningen På lika villkor. Rädda Barnen kommer också att delta i en styrgrupp och fungera som stöd till projektledare. Rädda Barnen blir en naturlig sluss för intresserade deltagare in i föreningslivet.  Övriga samarbetsparter är: 

 • ProCivitas fria gymnasium
 • Tamkin
 • Förening På ingång 
 • Globala Kronoberg
 • Grrl tech 
 • Funkibator 
 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2015 och avslutades i september 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2015 och avslutades i september 2018.

Kontakt

Ort
Växjö

Liknande projekt

 • Debattspelen (Tidigare Debattskolan)

  Projektet syftar till att stärka ungdomars politiska självförtroende och deras röster i det politiska rummet.

 • Världens läger

  Syftet med projektet är att låta nyanlända barn och ungdomar uppleva lägerverksamhet utifrån sina behov och förutsättningar och hjälpa dem förstå en…

 • Skärpning

  Det övergripande syftet är att med lösningsfokus skapa en verklig motkraft mot näthat och visa vägen till ett tryggt och inkluderande internet.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.