Till innehållet

Du är inte ensam...

Projektet drivs av: Blodcancerförbundet

Beskrivning av projektet

Projektet ska uppmärksamma de två kroniska blodsjukdomarna talassemi och sicklecellanemi (som framförallt drabbar personer med ursprung från Mellanöstern, Latinamerika, Afrika och Asien).

Projektets syfte är att uppmärksamma de två kroniska blodsjukdomarna talassemi och sicklecellanemi (som framförallt drabbar personer med ursprung från Mellanöstern, Latinamerika, Afrika och Asien).

Projektets mål är att skapa en digital mötesplats med fokus på vilka rättigheter patienten har i svensk sjukvård, praktisk vägledning till hur man får vård, verktyg och tips från medpatienter om hur man kan hantera vardagen samt skapa en djupare förståelse för innebörden av diagnoserna. Ett mål är även att uppmuntra till att människor med sådan härkomst i större utsträckning registrerar sig som blodstamscellsdonator och blodgivare. Allt material kommer översättas till flera olika språk. Projektet kommer jobba uppsökande och stödjande på platser där målgruppen finns.

Projektets verksamhet är planerat att leva vidare genom att Blodcancerförbundet tar upp föreningen Kronisk Blodsjukdom (KBS) som en officiell förening inom ramarna för sin verksamhet. KBS kommer att ansvara för drift av den digitala plattformen och fortsätta med delar av aktiviteterna efter avslutat projekt.

Projektets tidstatus

98%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutas i oktober 2022.

Projektets tidstatus

98%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutas i oktober 2022.

Kontakt

Ort
Sundbyberg

Liknande projekt

  • Rätt från början

    Projektet ska höja kunskapen, skapa strategier och metoder för att arbeta med universell utformning. Målet är att bidra till att miljöer, tjänster…

  • Sällsynt mitt i livet

    Projektet ska utveckla tematiska och diagnosöverskridande utbildningar som tar upp de utmaningar man kan ha som vuxen med en sällsynt diagnos.

  • Allt kan hända - Konst och kunskap

    Barn och unga ska genom projektet inspireras av pågående framtidsstudier på södra Gotland. 

Sidan uppdaterades 2020-06-02.