Till innehållet

Du är inte ensam...

Projektet drevs av: Blodcancerförbundet

Beskrivning av projektet

Projektet ska uppmärksamma de två kroniska blodsjukdomarna talassemi och sicklecellanemi (som framförallt drabbar personer med ursprung från Mellanöstern, Latinamerika, Afrika och Asien).

Projektets syfte är att uppmärksamma de två kroniska blodsjukdomarna talassemi och sicklecellanemi (som framförallt drabbar personer med ursprung från Mellanöstern, Latinamerika, Afrika och Asien).

Projektets mål är att skapa en digital mötesplats med fokus på vilka rättigheter patienten har i svensk sjukvård, praktisk vägledning till hur man får vård, verktyg och tips från medpatienter om hur man kan hantera vardagen samt skapa en djupare förståelse för innebörden av diagnoserna. Ett mål är även att uppmuntra till att människor med sådan härkomst i större utsträckning registrerar sig som blodstamscellsdonator och blodgivare. Allt material kommer översättas till flera olika språk. Projektet kommer jobba uppsökande och stödjande på platser där målgruppen finns.

Projektets verksamhet är planerat att leva vidare genom att Blodcancerförbundet tar upp föreningen Kronisk Blodsjukdom (KBS) som en officiell förening inom ramarna för sin verksamhet. KBS kommer att ansvara för drift av den digitala plattformen och fortsätta med delar av aktiviteterna efter avslutat projekt.

Efter projektet

Projektet avslutades drygt ett halv år tidigare på föreningens eget initiativ. Projektets mål har varit att personer drabbade av de två blodsjukdomarna talassemi och sicklecellanemi, och deras anhöriga, ska ha tillgång till tydlig information och stöd. Projektet ledde till en digital plattform, en poddcast, informationsbroschyrer och en stärkt utveckling av patientföreningen Kronisk blodsjukdom. De har även utvecklat information som spridits till vårdpersonal som möter målgruppen. Materialet har tagits fram på olika språk.

Projektet har arbetat mycket med sociala mötesplatser på olika sätt, men på grund av covid 19 så blev mycket inställt och fick göras digitalt istället. De kommer fortsätta erbjuda föreläsningar utifrån den kunskap och det material som utvecklades i projektet.

Blodcancerförbundet har inkluderat ovanliga blodsjukdomar under förbundet och KBS är numera en lokalförening under förbundet, vilket skapar en stabilitet och struktur. De har även inlett samarbeten med sina internationella systerorganisationer.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i juni 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i juni 2022.

Kontakt

info@blodcancerforbundet.se
Ort
Sundbyberg

Liknande projekt

  • Rätt från början

    Projektet ska höja kunskapen, skapa strategier och metoder för att arbeta med universell utformning. Målet är att bidra till att miljöer, tjänster…

  • Family Water Safety Program

    Svenska Livräddningssällskapet projekt syftar till att förebygga drunkningar och tillbud i vatten och med hjälp av målgruppen utveckla…

  • Jag är ett barn. Jag har rättigheter.

    Syftet med projektet är att stärka barns och ungas kunskap om sina rättigheter samt förebygga kränkningar gentemot målgruppen.

Sidan uppdaterades 2022-11-22.